Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 ноември 2021

Латинска азбука - Латиница | dLambow

Латиница или Латинска азбука (Latin alphabet - Alphabetum)


Има ли изобщо латиница (Is there a Latin alphabet)?

Латинската азбука (Latin alphabet), наричана още латиница, днес е най-широко използваната азбучна система за писане в света. Стандартната писменост на английския език и езиците на по-голямата част от Европа и тези области, които са заселени от европейци също я използват.

Латински език произхожда от Индо-европейското езиково семейство - езика на древните римляни. Той е по-твърд и по-конкретен, но не така гъвкав и богат както е старогръцкия. И латинския и старогръцкия са литературни езици. Първончално латински са говорили в древен Рим, но с възникването на Римската империя той става официален език и за останалите народи в нея.

До XIX в. на латински са писани мнозинството от научните и философските съчинения. Въпреки това, днес самия латински е мъртав език. Но макар и мъртъв, той все още е официален език за Католическата църква, а на ратиница пишат повечето европейски народи и много от останалите народи по света.

Latin alphabet - Alphabetum
Латиница

Защо много европейските езици използват една и съща азбука?

Не всички, но много езици от Централна и Западна Европа използват латинската азбука като своя писменост, тъй като всички те са повлияни от нея. Тя е основният език за научна, религиозна и административна писменост в продължение на много векове. Повечето езици в Америка, Африка, Австралия и част от Азия също използват латиница.
Защо латински е мъртъв език (Why is Latin a dead language)?

Латинският език е мъртъв език в смисъл, че вече не се говори като първи език от никой народ или държава по света. Въпреки това, той продължава да живее чрез многобройните си дъщерни езици. Католическата литургия, класическата наука и медицината продължават да го позват в една или друга степен, а също се използва и като част от юридическите изследвания. Доколкото град Ватикана има статут на самостоятелна държава, може да се каже, че това е единствената страна в света, която използва официално латински език.

Кой е създал латинската азбука (Who invented the Latin alphabet)?

Латиницата възниква на основата на азбуката от Куме, западна разновидност на гръцката, която е заета и модифицирана от етруските, а след това е адаптирана от римляните за писане на техния латински език. Но според една римска легенда, кимерийката Сибила Кармента е създала латинската азбука чрез адаптиране на гръцката азбука, използвана в гръцката колония Кума в Южна Италия. Тя е била представена на латинците от Евандер, нейния син. Счита се, че е възникнала в средата на първото хилядолетие (най-вероятно - 8-ми век) преди новата ера. Но ето по-конкретно хронологията според историците.

Около 850 г. пр. н. е. гърците започват да използват финикийската азбука, но я допълват с гласни букви и така се появява първата азбука от съвременен вид. Знаците за срички са премахнати. Гръцката азбука се използва в Гърция и до днес. Около 775 г. пр. н. е. областта Етрурия (в централна Италия) е превзета от гърците, като етруските приемат и адаптират за свои нужди гръцката азбука. А около 650 г. пр. н. е. римляните завладяват етруските земи и адаптират тяхната азбука за латинския език, което се счита за началото на латиницата.

Колко букви има в латинската азбука (How many letters are in the Latin alphabet)?

Съвременната латиница се състои от 52 букви (главни и малки), плюс 10 цифри, препинателни знаци и различни други писмени символи. Всеки език, който ползва латиницата, добавя към нея свои допълнителни писмени символи. Основната латиница по ISO се състои от два набор от 26 букви, кодифицирани в различни национални и международни стандарти и използвани широко в международната комуникация. Това са същите букви, които съставляват и английската азбука.


Коя е 27-та буква от азбуката (What is the 27th letter of the alphabet)?

Амперсандът (&) често се появява като знак в края на латинската азбука, както например в списъка с букви на Byrhtferð от 1011 г. Днес често & се смята за 27-та буква от английската азбука и се преподава на децата в САЩ и другаде по света.


Дали английската азбука е латиница (Is English alphabet Latin)?

Всъщност, съвременната английска азбука е латиницата, състояща се от 26 букви, всяка от които има форма за главни и малки букви. Възниква около 7 век от латинската писменост. Латинската азбука или римската азбука (Roman alphabet) е колекция от букви, първоначално използвани от древните римляни за писане на латинския език, а след това се пренася и в редица съвременни, предимно европейски езици.

Историческо развитие на латиницата


Архаична латинска азбука:

𐌀, 𐌁, 𐌂, 𐌃, 𐌄, 𐌅, 𐌆, 𐌇, 𐌈, 𐌉, 𐌊, 𐌋, 𐌌, 𐌍, 𐌎, 𐌏, 𐌐, 𐌑, 𐌒, 𐌓, 𐌔, 𐌕, 𐌖, 𐌗, 𐌘, 𐌙, 𐌜, 𐌚

7-ми век пр.н.е. - 21 букви:

A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X

1-ви век пр.н.е. - 23 букви:

A B C D E F G H I K L M N O P R S T V X Y

Модерна азбука - 25 букви:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Мм Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz

Добавяне на северноевропейския диграф VV - 26 букви:

Aa Bb Cc Dd Ee Fg Gg Hh Ii Jj Kk Ll Мм Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Латинска азбука (Alphabetum)


Обозначения на колоните по-долу:
Колона 01 - Буква (Letter)
Колона 02 - Наименование (Latin name)
Колона 03 - Произношение (Latin pronunciation - IPA)

01 - 02 - 03

A a - ā - [ aː ]
B b - bē - [ beː ]
C c - cē - [ keː ]
D d - dē - [ deː ]
E e - ē - [ eː ]
F f - ef - [ ɛf ]
G g - gē - [ ɡeː ]
Hh - hā - [ haː ]
I i - ī - [ iː ]
J j - jie - [ jay ]
K k - kā - [ kaː ]
L l - el - [ ɛl ]
Mm - em - [ ɛm ]
N n - en - [ ɛn ]
O o - ō - [ oː ]
P p - pē - [ peː ]
Q q - qū - [ kuː ]
Rr - er - [ ɛr ]
S s - es - [ ɛs ]
T t - tē - [ teː ]
U u - u - [ uː ]
V v - vē - [ veː ]
W w - wei - [ wye ]
X x - ix - [ iks ]
Y y - ī Graeca - [ iː ˈɡraɪka ]
Z z - zēta - [ ˈdzeːta ]


Буквите J и W са създадени по-късно през Средновековието за други езици, които ползват латиница.

Класификация на звуковете в латиницата


Гласни (vocālеs)

1. Прости гласни (monophthongi): a, e, i, o, u, y.
2. Двугласни (diphthongi): ae, au, ei, eu, oe, ui.

Съгласни

1. Шумови (неми) или преградни (mutae или explosīvae)
a) по признак звучност/беззвучност

  • - звучни (mediae): b, d, g;
  • - беззвучни (tenues): p, t, c (k, q);

b) по място на учленение

  • - устнени (labiāles): b, p, (ph);
  • - зъбни (dentāles): d, t, (th);
  • - гърлени (gutturāles): g, c (k, q), (ch);

2. Континуантни

  • a) носови (nasāles): m, n;
  • b) плавни (liquidae): l, r;
  • c) съскави или спиранти (spirantes): f, v, s, h, (j)

3. Аспировани (aspirātae - само в гръцки думи): ph, th, ch, rh

Основната латинска азбука днес:

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Fg, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Мм, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Това е стандартната съвременна латиница с 26 букви, която се води от Международната организация по стандартизация (ISO) като "основна латинска азбука". Това е и модерната английска азбука.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: