Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 април 2016

Именен причастен израз с причастие І | dLambow

Именен причастен израз с причастие І (The Nominative Absolute Participial Construction)

 

Именен причастен израз

Независим, абсолютен, самостоятелен - са все определения за именен причастен израз, който е част от различните причастни конструкции (Participial Construction), който е известен и като сложно обстоятелство в английското изречение. За разлика от простия причастен израз, съдържащ един подлог, в този случай подлозите са два. Един в основното изречение и втори във вид на един от компонентите на причастния израз. Ето един пример с обстоятелство за време:

 • The rain having stopped, we got out of our tents. - Дъждът спря и ние излязохме от палатките си.

За сравнение: After the rain had stopped, we got out of our tents. - След като дъжда спря, ние излязохме от палатките си.


Именен причастен израз с причастие І
Именен причастен израз


Характерни особености

Самостоятелния причастен израз с причастие І се състои от съществително в общ падеж или лично местоимение в именителен падеж + сегашно причастие. Тук именно съществителното или личното местоимение играят ролята на подлог, а сказуемото ще е действието изразено чрез причастието. По този начин се получават два подлога, две сказуеми и, следователно, две отделни изречения. Това е характерната особеност за тази причастна конструкция.
 • Weather permitting, we shall go to the country. - Позволи ли природата, ние ще заминем за провинцията (на село).
 • It being very cold, we could not go skiing. - Бидейки доста студено, ние не можахме да отидем на ски.
Независимият причастен комплекс (друго наименование на същото понятие) винаги се отделя със запетая от останалото изречение. Разположението може да е различно, но най-често е в началото на изречението, а понякога - и в края му. Не е изключено, обаче, да го открием и по средата на изречение. Използва се най-често в техническата, юридическата и икономическата литература.
 • It being pretty late, we went upstairs . - Бидейки твърде късно, ние се качихме горе (в спалнята).

Функции на именната причастна конструкция.

Най-честата функция на самостоятелната причастна конструкция е на сложно обстоятелствено пояснение, при това - на такива от различен вид.

Обстоятелство за време.

 • The rain having stopped, she went to the shop to buy all necessary stuff for the trip. – След като дъжда спря, тя излезе до магазина, за да купи всичко необходимо за пътуването.

Обстоятелство за причина.

 • Her sister being too nervous, it was difficult to speak to her. – Сестра й беше твърде нерна и беше трудно да се говори с нея.
 • My brother having lost his international passport, we couldn’t go abroad. – Понеже брат ми си загуби международния паспорт, ние не можахме да заминем за чужбина.

Обстоятелство за начин на действие.

 • He looked at me, his eyes sparkling with joy. – Гледайки към мен, очите му светеха от радост.
 • The wood was placed in the warehouse, the wood shredding being forwarded to the factory. – Дървесината поставиха в склада, а стърготините бяха отправени във фабриката.

Обстоятелство за условие.

Този вид обикновено се среща с глаголите:
 • to permit – позволявам;
 • to fail – провалям се.
Например:
 • Weather permitting, we will start planting potatoes. – Ако времето позволява, ние ще започнем да садим картофите.
 • Time permitting, I’ll visit you next month. – Ако имам достатъчно време, ще те посетя следващия месец.
Това е основната информация по темата за именен причастен израз със сегашно причастие І (The Nominative Absolute Participial Construction) и случаите на употребата му в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: