Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Субектна причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction).

Субектен причастен израз (Subjective Participial Clause).

Сложен подлог или субектен предикативен причастен израз (конструкция) е съчетание от съществително име в общ падеж или местоимение в именителен падеж (I, he, she, it, we, you, they) + глагол-сказуемо в пасив (страдателен залог) + причастие І (сегашно причастие).
 • Ivan was seen swimming in the sea. - Иван бе видян да плува в морето.
Съществителното или местоимението са подлог в изречението. Особеност на тази конструкция е, че тя не е единна част на изречението - единият й компонент е подлог, а другия - част от съставно глаголно сказуемо.

Използване на субектна причастна конструкция.

Този вид изрази се използва основно след глаголи за чувствено възприемане, като:
 • to hear - слушам,
 • to see - виждам,
 • to watch - гледам,
 • to feel - чувствам,
 • to observe - наблюдавам,
 • to notice - забелязвам
и др. в страдателен залог. Например:
 • The horse was seen going down the hill. - Конят бе видян да слиза от хълма.
 • The Chairman was seen standing up. - Председателят бе видян да става.За разлика от субектния инфинитивен израз, който изразява факта на извършване на действието, субектният причастен израз изразява действието в неговия процес (в момента на неговото протичане).
 • The Chairman was heard speaking at the annual meeting. - Председателят бе слушан да говори на годишното събрание.
 • They were heard talking about it. - Те бяха чути да говорят за това.
 • They were heard speaking English together. Те бяха чути заедно да разговарят на английски.


Пълното наименование на тази конструкция е "субектно предикативен причастен израз", поради обяснените по-горе две функции, които изпълнява - като подлог и като част от глаголно сказуемо.
 • The teacher (he) was seen coming. - Учителят (той) бе видян да идва.
Това е базовата информация по темата за субектна предикативно причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction) и случаите на употребата й в английски език.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: