Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 април 2016

Обектен причастен израз с причастие ІІ | dLambow

Обектен причастен израз с причастие ІІ (The Objective Participial Construction with Participle ІI)

 

Сложно допълнение с минало причастие (The Complex Object with Participle ІI)

Обектният причастен израз с причастие ІІ е сложно допълнение с минало причастие. Той има следната формула на образуване:

Съществително име в общ падеж или
лично местоимение в обектен падеж
(me, him, her, it, us, you, them)
+
Причастие II.

 

 Този израз се различава от аналогичния обектен причастен израз със сегашно причастие І с това, че в него с Participle II се назовава действието, насочено към лице или предмет, изразени със съществителното или местоимението.

 • I have my task done. - Моята задача бе изпълнена (изпълниха я заради/вместо мен).
Обектен причастен израз с причастие ІІ
Сложно допълнение с минало причастие


Използване на обектен причастен израз с причастие ІІ.

1. След глаголи за възприятие, като:

 • to see - виждам,
 • to hear - слушам,
 • to feel - чувствам и т.н.
Например:
 • I heard his name mentioned. - Аз чух неговото име да се споменава.

2. След глаголи за умствена дейност, като:

 • to consider - считам,
 • to understand - разбирам и т.н.
Например:
 • I consider myself engaged to Mr. Ivanov. - Аз считам себе си за сгодена с г-н Иванов.

3. След глаголи за желание, като:

 • to want - искам,
 • to wish - желая,
 • to desire - бленувам (за) и т.н.
Например:
 • I want the work done tomorrow. - Аз искам работата да е свършена утре.

4. След глаголи, като:

 • to have - имам,
 • to get - получавам (сдобивам се), вземам.
Глаголът "to have" с този израз означава, че действието се извършва не от лицето, обозначено с подлога, а от някой друг за него. Формулата е следната:
to have / to get
+
Обект
+
Причастие II

Например:

 • Не had his hair cut. - Той си подстрига косата (не сам, а във фризьорски салон са му свършили тази работа).
Употребата на минало причастие (Participle II) в обектния причастен израз обозначава не процес, а резултат от действие.
 • The heads of the local organisations spent last Tuesday listening to the Minister telling the workers to hold back on wage claims. - В миналия вторник, водачите на местните организации през цялото време слушаха министъра да говори на работниците да се въздържат от искания за увеличаване на заплатите.
 • The peoples of the world want nuclear weapons banned. - Хората по света искат забрана на ядрените оръжия.
 • They hope to see this problem posed in some scientific articles. - Те се надяват да видят този проблем повдигнат в някои научни статии.
Това е основната информация по темата за обектен причастен израз с минало причастие ІІ (The Objective Participial Construction with Participle ІI) и начините за неговото използване в английски език, онагледени с доста конкретни примери.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: