Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 април 2016

Причастие като глагол | dLambow

Причастие като глагол (Participle as a Verb)

 

Причастие, използвано като глагол.

Както вече знаем, английското причастие притежава свойствата на прилагателно, наречие и глагол.

С пряко допълнение.

Глаголните свойства на причастието се изразяват в това, че то може да има пряко допълнение.
  • Entering the room he found all the pupils present. - Влизайки в стаята, той видя (откри, разбра), че всички ученици присъстват.
  • Opening the door, she turned on the light. - Отваряйки вратата, тя включи осветлението.
  • Walking in the park I met my friends. - Разхождайки се в парка, аз срещнах моите приятели.
  • I have been studying French for five years. - Аз изучавам френски език от пет години.
Причастие като глагол
Причастие, използвано като глагол


С наречие.

Освен това, причастието - глагол може да се определя от наречие.
  • He liked to rest in the evening walking slowly in the park. - Той обичаше да си почива през вечерите, разхождайки се бавно в парка.
  • Turning slowly she went out of the room. - Обръщайки се бавно, тя излезе от стаята.
  • Being left alone, they didn’t know what to do. - Бидейки оставени сами, те не знаеха какво да правят.
Това е основната информация по темата за използването на английско причастие като глагол (Participle as a Verb) в английски език с пряко допълнение или с наречие, онагледени с примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: