Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 април 2016

Обектна причастна конструкция с причастие І | dLambow

Обектна причастна конструкция с причастие І (The Objective Participial Construction with Participle I)

 

Сложно допълнение - обектна причастна конструкция.

Сложното допълнение в английски език е именно обектна причастна конструкция с причастие І (сегашно причастие). Представлява съчетание на съществително име в общ падеж или местоимение в обектен падеж и сегашно причастие. В изречението тази конструкция изпълнява ролята на сложно допълнение. В случая, лицето, изразено чрез съществителното или местоимението е извършител на действието, изразено с причастие І.

 • I see him losing his temper. - Аз виждам, че той излиза от себе си.
 • I heard her singing once. - Веднъж я слушах да пее (пееща).
За сравнение: Once I heard how she was signing.
 • I see you swimming in the pool every morning. - Аз виждам, че плуваш в басейна всяка сутрин.

За сравнение: I see how you swim every morning.

 
В тази конструкция е възможно да се използва и Present Participle Passive:

 • I like to watch roads being cleaned at night. - Аз обичам да гледам как почистват улиците нощем.
За сравнение: I like to watch how roads are cleaned at night.
 • We saw a wall being painted by teenagers. - Ние видяхме стената, която младежите са изрисували.

За сравнение: We saw how a wall was being painted by teenagers.


Обектна причастна конструкция с причастие І
Сложно допълнение - обектна причастна конструкция


Случаи на употреба на Objective Participial Construction.


1. След глаголи за чувствено възприемане.

 • to hear - слушам,
 • to see - виждам,
 • to watch - гледам,
 • to feel - чувствам,
 • to observe - наблюдавам,
 • to notice - забелязвам и др.
Например:
 • She could feel her hands trembling. - Тя можеше да почувства треперещите си ръце.

2. След глаголи за умствена дейност.

 • to know - знам,
 • to think - мисля,
 • to consider - обмислям,
 • to believe - вярвам,
 • to suppose - предполагам,
 • to expect - очаквам,
 • to imagine - представям си,
 • to find - намирам, узнавам,
 • to trust - доверявам се,
 • to assume - допускам и др.

Например:

 • I consider myself engaging to him. - Аз считам себе си за ангажиращ се с него.
Това е основната информация по темата за обектна причастна конструкция с причастие І (The Objective Participial Construction with Participle I) и случаите на неговото използване в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: