Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 октомври 2017

Използване на английския предлог "In" | dLambow

Използване на английския предлог "In" (Using the "In" preposition)

 

Значение на предлога "In".

Английският предлог "In" най-често се използва за обозначаване положението на даден предмет в друг, по-голям обект или в тримерното пространство - когато обекта е обкръжен от нещо от всички страни.
 • We will go for a walk in the garden. - Ние ще отидем на разходка в градината.
 • My coins are in my pocket. - Моите монети са в джоба ми.
 • Let’s go for a walk in the woods. – Хайде да идем да се разходив в гората.
 • My keys are in my bag. – Моите ключове са в чантата ми.
Използване на английския предлог "In"
Значение на предлога "In"


Предлогът "in" може да обозначава място:

I saw the book in my room. - Аз видях книгата в стаята си.
Peter lives in Sofia. - Петър живее в София.

Обърнете внимание, че с наименованията на градовете могат да се използват два английски предлога – "at" и "in".

С предлога "at" се обозначава град като местонахождение на картата:

 • We had a change of plane at Sofia on our way to Roma. - Ние имахме смяна на самолета в София, по пътя за Рим.

С предлога "in" градът се разглежда като територия или голям район с улици и жилища:

 • There are so many homes in Plovdiv. - Има доста жилища в Пловдив.
 

Ако искате да обозначите мястото, където някой работи, трябва да използвате предлога "In". 

Например:
 • She works at Billa. – Тя работи в Билла.
 • She works in a gallery – Тя работи в галерия.
И в двата случая става дума за работа някъде, но в първия случай се подчертава фирмата, за която се работи, а във втория - мястото на работа (в някаква галерия).

А сега, запомнете следните два израза:

 • work on a farm - работа на полето,
 • work in a factory - работа във фабрика.
Предлогът "in" се използва когато посочваме местонахождението на определен обект вътре в сграда.
 • I stopped at the theatre on my way home. – Аз спрях пред (при, до) театъра по пътя за в къщи.
В този случай само споменаваме, че сме спрели край театъра, а не че сме посетили постановка в него.
 • It was snowing, so I decided to shelter in the shop. – Понеже валеше сняг, аз реших да се подслоня в магазина. укрыться в магазине. (Укрыться от снега в здании, а не покупки)
В този случай сме влезли да се подслоним, а не за покупки.

Преди назоваването на път се използва предлог - on или in:

 • The Gas Station is on / in Wood Road.

Предлогът "in" се използва и за обозначаване на време:

 • I’ve visited this museum in 2014. - Аз посетих този музей през 2014 г.
 • The park is so beautiful in October. - Паркът е толкова хубав през октомври.
 • You won’t recognize me in a month! - Ти няма да ме познаеш след месец!
 • I’ve read the text in 40 minutes. - Прочетох текста за 40 минути.

За разлика от тези примери, с предлога "at" се обозначава конкретен момент:

 • We leave at 5 o’clock. - Ние тръгваме в 5 часа.
Това е основната информация за използването на английския предлог "in". Разбира се, Вие може да посочите и други примери в коментарите по-долу.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: