Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 октомври 2021

Четене на английски език | dLambow

Какво включва четене на английски език?


Какво е четене на английски език (English Reading)?

Има разлика между четене на английски език (English Reading) и четенето на български език (или който и да е друг език). Поради правилото "едно се пише, друго се чете, трето се произнася", трябва да разбираме правилно това понятие и неговото английско значение. Правилното писане е свързано с грамотно изписване на английските думи с техните букви от латинската азбука. В квадратни скоби и с фонетични знаци, се изписва правилното им произнасяне и това е транскрипция (пак писане, но с фонетични знаци и с цел да се уточни произношението).

English Reading
Какво е четене на английски език?

Значения на понятието "четене"

"Произношение" е правилното изричане на глас на английски думи. Докато термина "четене" може да означава много и различни неща. "Четене на глас", което може да е правилно (според английската фонетика) или неправилно (според българската фонетика). "Четене на ум", което може да е просто папагалско четене (даже и да е с правилно произношение) без разбиране, но може и да е с разбиране смисъла на текста.

Разбиране на прочетеното

"Разбирането" на прочетения текст е не пряко свързано с правилното произношение. Например: "He come." - "Той идва". Този израз може да се прочете и произнесе правилно [ hi cʌm ], но има българи, които ще го разчетат "хе коме" и даже ще разбират какво значи и това може да се превърне в устойчива фраза сред българи и даже сред други чужденци, но ако кажете на един англичанин "хе коме", той да се утрепи, няма да разбере какво му казвате. Следователно, английското четене е по-различно от българското, френското или немското.

Транскрибция (правила за четене) в английски език.

(Transcription (reading rules) in English)
"Транскрибция" буквално означава "преписване", от лат. trans- «чрез, пре-» + scribo «чертая, пиша». Правила за транскрибция (четене) в английски език има, но те са толкова много, толкова различни и с толкова много изключения, че на практика е по-добре новите думи да се наизустяват с техния правопис и изговаряне (фонетика). Значителният недостиг на букви за точното изписване на звуковете в английския език води до това, че:

 1. Една и съща буква може да се чете по различни начина;
 2. Две или повече букви обозначат един звук;
 3. Един звук може да се изписва по различни начина

Звуковото изписване (фонетичната транскрибция) се използва предимно в речниците, за да покаже точния начин за изговаряне на думата. Казано с прости думи, транскрибция е когато отвориш един английско български речник и това, което е написано в квадратните скоби - т.е. как се произнася конкретната дума. Прави се с фонетичните знаци (т.н. Фонетична азбука) и се поставя в квадратни скоби. Например:

 • [neim],
 • [haus],
 • [vois],
 • [soufa]
 • television [ televiʒn ],
 • child [ t∫aild ].

Транскрибция е озвучаването на дадена дума с помощта на исторически наложила се орфографична система за записване на произношението в съответния език (но не бива да се смесва с понятието "транслитерация"). В английски език се използва за целта английската фонетична азбука. Когато се казва, че се пише по един начин, а се чете по друг начин, се има предвид именно четенето с помощта на фонетичните знаци. 


А процеса се нарича траскрибиране.

Може да се каже, че транскрибцията е правила за записване произношението на дума във вид на последователност от специални фонетични символи - т.н. с фонетичната азбука на английски език. Тя е особено подходяща за хората, които са се заели самостоятелно да изучават езика, без помощта на учител. Така те ще са в състояние без чужда помощ правилно да прочитат непознати думи.

При самостоятелни занимания, след като усвоите основите на английската фонетика, Вие вече сами ще може да прочитате транскрибцията на интересуващата Ви дума (в повечето речници я има), без да се налага да питате учител или някой друг. Това значително ще облекчи процеса на усвояване от Вас на английската лексика.

Правилата за четене са многобройни.

Даже идеално да ги заучите, това надали ще Ви помогне да четете правилно. Затова при новите думи трябва да се заучава както тяхното изписване (правопис), така и тяхното изговаряне (фонетика). Това води до главното правило: Английските думи се заучават като:

 1. Многократно се изписват по правилата за правопис;
 2. Едновременно с писането, се изговарят според правилата за четене.

“ЕДНОВРЕМЕННО” е ключовата дума в това правило над всички правила в английски език.Транскрипцията пряко е свързана с правилата за четене. В английски език не всичко, което се вижда (буквосъчетанията) се чете. Има доста правила и още повече изключения от тези правила, за това кое как се чете и произнася. Плюс необходимостта да се заучат за правилно произнасяне много типични английски звуци, за да се избегне проблема с чуждестранния акцент.

Когато в учебниците се разказва за правилата за четене, повече внимание се обръща на вида на сричките. Обикновено се описват около пет такива срички. Но това е по-скоро теоретично знание и едва ли е подходящо за начинаещи, без нужния минимум от практически умения. Затова, правилата за транскрипция най-добре се заучават с практика.

Речников запас.

Ако нямате нужния речников запас, трудно ще ползвате, говорите или разбирате английски език и е много вероятно да го четете по принципа на "хе коме". От друга страна, простото зазубряне на много думи едва ли може да е продуктивно в това отношение, защото на Вас ще Ви е необходимо освен да четете, и да разбирате прочетеното. Иначе ще четете "Die hard" и ще го разбирате "Умирай трудно", а то си е установен английски идиом със значение на "твърдоглавец" - човек, на който трудно му увира главата с една кола дърва.

Методика по обучение по четене на английски език.

 

Четене и заучаване

Когато се учите да четете текстове на английски език, трябва да заучавате не само думи, но и установени фрази и това особено се отнася за ползването на предлозите, защото една и също дума, употребена с 10 различни предлога, означава 10 различни неща. И освен това, със зазубряне не става, а с постоянна и упорита практика - т.е. с постоянно четене, превеждане и разбиране на смислени английски текстове.

Четене и произношение

При това четенето трябва да е съпроводено с правилно произношение, с предварително добре заучена транскрипция на всяка дума, и да е на глас, за да се чувате какво четете и да преценявате дали и доколко е правилно. Гласовото възпроизвеждане е от значение и за бъдещо общуване с носители на езика, защото Вие може идеално да четете и разбирате един език, но ако англичанин Ви го каже същото, да не го разберете. Следователно, слушането, говоренето и разбирането са различни умения и донякъде са свързани помежду си, но не съвсем.

Цели при четенето на английски текст.

Ако се намирате на етапа на обучение и учене на английски език, може да се отклоните и да четете безсмислени текстове или такива, които са Ви безкрайно скучни и безполезни. За да увеличите многократно ефективността на своето обучени, работете с текстове, които жизнено Ви интересуват, информативни са и може реално да Ви помогнат или да са Ви от полза.

Например, ако учите английски език, за да заминете на работа в Англия, тогава ще е много интересно и полезно да четете текстове като "Как да си намеря работа в Англия?" или "Какви документи са необходими за законно пребиваване във Великобритания?" и т.н. Мотивацията е много важна при всяко обучение, в това число и четенето на английски текстове (English Reading).

Формиране и установяване на навици за четене.

 

Начални навици

На началния етап на обучение, ще се намирате в условията на формиране на навици за четене на английски език и това е най-решаващия етап, в който трябва да установите нова нагласа, нови правила, непозната лексика, правилна транскрипция и добро произношение. С напредването на времето за обучение, тези нови навици ще се затвърждават, задълбочават и установяват. При някои хора това се получава по-бързо, при други е бавно и даже мъчително, но ако имате добра мотивация, рано или късно ще пробиете.

Видове четене на английски текстове и литература.

Както стана въпрос по-горе, има много и различни начини за четене. Ще пропуснем "четенето" с българска транскрипция на думите, и ще започнем с това, че четенето може да е наум или на глас. Препоръчва се второто, за да добавите и чуването като полза в обучението си. За начало, каквото и да четете, то ще е с повърхностно разбиране, а често ще е и грешно, поради идиоматичното значение на доста установени английски фрази, изрази и идиоми.

Целите при четене могат да бъдат различни - обучение, запознаване, информиране, преглеждане, търсене и т.н. Разбирането може да е повърхностно, общо, подробно, детайлно, задълбочено. Отначало ще четете "синтетично" т.е. ще делите текста на думи, ще си ги превеждате на български език и след това ще ги сглобявате в текст, за да разберете значението на прочетеното. На по-късен етап ще преминете към аналитично четене и цялостно разбиране на текста, без да си го превеждате междинно - на български.

Изисквания към текстовете за четене.

Ако сте на етапа на обучение, трябва да започнете с възможно най-елементарни и адаптирани текстове (изчистени от сложни глаголни форми), но все пак се старайте да отговарят на правилото (виж по-горе) за интерес. С напредъка си, може да преминавате към четене на такива текстове, каквито ще Ви се наложи най-често да ползвате при практическата Ви работа (зависи защо учите английски - за образование, за работа, за научна работа, за живот в англоезична среда).

Ако сте лекар и ще пишете научна дисертация по специалността си, естествено трябва да преминете към четене на медицински текстове от Вашата област на интереси. Четенето на общо насочени вестници, списания и подобни е също от полза за общата Ви подготовка по езика, а и за да сте добър събеседник за новите си англоезични приятели или колеги. Даже добавянето на малко художествена проза, естествено от класически английски писатели, ще Ви бъде от полза, стига да Ви е интересна като съдържание и като жив, говорим език.

Заключение

Няма никаква причина да не научите английски език, при положение, че вече знаете български - въпрос е само на мотивация и практика. Ако считате, че изучаването на чужди езици не Ви е силна страна, все пак си дайте сметка, че един език вече владеете и то добре и това е родния Ви език. При това, има хора, които владеят и ползват по няколко езика - наричат се полиглоти. Това е основната информация по темата за обучение по четене на английски език (English Reading) и ефективните начини за бързото му усвояване с полза и практическа насоченост на процеса.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: