Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 септември 2016

Упражнение 004 - попълнете нужния предлог | dLambow

Упражнение 004: Попълнете на празните места с правилния английски предлог.

   

  Упражнение 004
  Упражнение 004 - попълнете нужния предлог


  1. Take the books ..... the table and put them ..... your bag.

  • 2. Show me this map. Show it ..... me.
  • 3. Go ..... that room, please.
  • 4. Stand ..... .
  • 5. Sit ..... .
  • 6. Take that pencil ..... the box and put it ..... front ..... me.
  • 7. Come ..... , please. Come here.
  • 8. Go  .....   .....  the room.
  • 9. Give these flowers  ..... Maria, please.
  • 10. Go  ..... blackboard. Take the chalk and write the date, please.
  • 11. Look  ..... the blackboard, Read the sentence, please.
  • 12. Take this newspaperher ..... her and show it ..... us.
  Впишете, за упражнение, правилния резултат в коментарите, по-долу. Изписвайте цялото изречение, за да упражнявате и писането.

  ----------------

  1 коментар:

  1. 1. Take the books ..from. the table and put them in your bag.
   2. Show me this map. Show it to me.
   3. Go to that room, please.
   4. Stand out .
   5. Sit down .
   6. Take that pencil from the box and put it in front of me.
   7. Come in, please. Come here.
   8. Go out of the room.
   9. Give these flowers to Maria, please.
   10. Go to blackboard. Take the chalk and write the date, please.
   11. Look at the blackboard, Read the sentence, please.
   12. Take this newspaperher from her and show it to us.

   ОтговорИзтриване

  Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

  Популярни публикации

  Абонати: