16.09.2016 г.

Упражнение 004 - попълнете нужния предлог.

Попълнете на празните места с правилния английски предлог.
 • 1. Take the books ..... the table and put them ..... your bag.
 • 2. Show me this map. Show it ..... me.
 • 3. Go ..... that room, please.
 • 4. Stand ..... .
 • 5. Sit ..... .
 • 6. Take that pencil ..... the box and put it ..... front ..... me.
 • 7. Come ..... , please. Come here.
 • 8. Go  .....   .....  the room.
 • 9. Give these flowers  ..... Maria, please.
 • 10. Go  ..... blackboard. Take the chalk and write the date, please.
 • 11. Look  ..... the blackboard, Read the sentence, please.
 • 12. Take this newspaperher ..... her and show it ..... us.
 
Впишете, за упражнение, правилния резултат в коментарите, по-долу. Изписвайте цялото изречение, за да упражнявате и писането.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.