15.09.2016 г.

Упражнение 003 - променете местоимението.

Променете начина на използване на местоимението съгласно следния пример:
Give me that pen. - Give that pen to me.
  • 1. Give me that vase.
  • 2. Give me that picture.
  • 3. Give her those flowers.
  • 4. Give Mrs Ivanova these books.
  • 5. Give the children thise ice-creams.
  • 6. Send Ivan that letter.

Впишете, за упражнение, правилния резултат в коментарите, по-долу. Изписвайте цялото изречение, за да упражнявате и писането.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.