Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

10.09.2016 г.

Упражнение 002 - изберете местоимение.

Изберете правилното английско лично местоимение в притежателен падеж:
my - his - her - our - their

  • 1. Is this Miss Ivanova's coat? - No, it's not. ..... coat is grey.
  • 2. Are these your pens? - No, they're not. ..... pens are blue.
  • 3. Is this Mr Ivanov's hat? - No, it's not. ..... hat is black.
  • 4. Are these the children's books? - No, they're not. ..... books are red.
  • 5. Is this Mrs Stefanova's dog? - No, it's not. ..... dog is brown and white.
  • 6. Is this your father's tie? - No, it's not. ..... tie is orange.


Впишете, за упражнение, правилния резултат в коментарите, по-долу. Изписвайте цялото изречение, за да упражнявате и писането.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.