3.09.2016 г.

Упражнение 001 - изберете правилното местоимение.

Изберете правилното английско лично местоимение в обектен падеж:

me - him - her - us - them

  • 1. Give Jane this watch. Give ..... that one, too.
  • 2. Give the children thise ice-creams. Give ..... those ones, too.
  • 3. Give Tom this book. Give ..... that one, too.
  • 4. That is my notebook. Give my notebook, please.
  • 5. That is my coat. Give ..... my coat, please.
  • 6. Those are our umbrellas. Give ..... our umbrellas, please.
Впишете правилния резултат в коментарите, по-долу.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.