Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 септември 2016

Упражнение 001 - изберете правилното местоимение | dLambow

Упражнение 001 - изберете правилното местоимение


Изберете правилното английско лично местоимение в обектен падеж:

me - him - her - us - them  • 1. Give Jane this watch. Give ..... that one, too.
  • 2. Give the children thise ice-creams. Give ..... those ones, too.
  • 3. Give Tom this book. Give ..... that one, too.
  • 4. That is my notebook. Give my notebook, please.
  • 5. That is my coat. Give ..... my coat, please.
  • 6. Those are our umbrellas. Give ..... our umbrellas, please.

  https://investiciite.blogspot.com/

  Впишете правилния резултат в коментарите, по-долу.

  ----------------

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар

  Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

  Популярни публикации

  Абонати: