Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 май 2016

Правила за четене на английски съгласни.


В долната таблица може да намерите някои от основните правила за четене на някои от английските съгласни букви (consonants).

Английски
букви
ЗвукВ кои случаиПримериИзключения
C, c[s]пред i, e, ycapacity, practice, cell, bicycle
[k]пред всички останали гласни
 и съгласни
come, exact, direction
[t∫]в буквосъчетанията ch, tchcharge, watchchemistry [k] technique [k] machine [∫]
[∫]пред буквосъчетанията ial, ientspecial, efficient
S, s[s]в началото и средата на думите, пред глухи съгласни и в края на думите
 след глухи съгласни
send, salt, say,system, facts, books
[z]след гласни, между гласни, след звучни съгласниas, position, days, supplies, beds
[∫]в буквосъчетанията sh, ssion, ssureshop, transmission, pressure
[з]пред uremeasure, treasure
T, t[ð]в буквосъчетанието th
1) в началото на служебни думи
2) между гласни
the, then, mother
[θ]в буквосъчетанието th в началото
 и в края на значещите думи
thick, thin, seventh
P, p[f]в буквосъчетанието phphilosophy, photo
G, g[dз]пред i, e, yage, engineer, gymnasticsgive [g], get [g]
[g]пред съгласни, пред гласни, освен i, e, y в края на думитеgreat, go, big, dog
[ŋ]в буквосъчетанието ngbring, wrong, strongТова са някои от основните случаи, които намират приложение при четене на английските съгласни букви, но не изчерпват всички случаи.
----------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: