Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 май 2016

Правила за четене на английски съгласни | dLambow

(Reading English consonants) -

Правила за четене на някои от английските съгласни

В долната таблица може да намерите някои от основните правила за четене на някои от английските съгласни букви (consonants).

Четене на английски съгласни
Четене на английски съгласни (Reading English consonants)

Английски
букви
ЗвукВ кои случаиПримериИзключения
C, c[s]пред i, e, ycapacity, practice, cell, bicycle
[k]пред всички останали гласни
 и съгласни
come, exact, direction
[t∫]в буквосъчетанията ch, tchcharge, watchchemistry [k] technique [k] machine [∫]
[∫]пред буквосъчетанията ial, ientspecial, efficient
S, s[s]в началото и средата на думите, пред глухи съгласни и в края на думите
 след глухи съгласни
send, salt, say,system, facts, books
[z]след гласни, между гласни, след звучни съгласниas, position, days, supplies, beds
[∫]в буквосъчетанията sh, ssion, ssureshop, transmission, pressure
[з]пред uremeasure, treasure
T, t[ð]в буквосъчетанието th
1) в началото на служебни думи
2) между гласни
the, then, mother
[θ]в буквосъчетанието th в началото
 и в края на значещите думи
thick, thin, seventh
P, p[f]в буквосъчетанието phphilosophy, photo
G, g[dз]пред i, e, yage, engineer, gymnasticsgive [g], get [g]
[g]пред съгласни, пред гласни, освен i, e, y в края на думитеgreat, go, big, dog
[ŋ]в буквосъчетанието ngbring, wrong, strongТова са някои от основните случаи, които намират приложение при четене на английските съгласни букви, но не изчерпват всички случаи.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: