Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 май 2016

Таблица за четене на гласни букви | dLambow

Правила за четене на английските гласни

Таблица за четене на гласни букви

В долната таблица може да намерите някои от основните правила за четене на английски гласни букви (vowel).

Таблица с правилата за четене на английските гласни
Таблица за четене на гласни букви

Английски
букви
ЗвукВ кои случаиПримериИзключения
A,a[ei]в отворена сричкаplace, take, make, same, statehave [æ], many [e]
в буквосъчетанията ay, aipay, way, play, day, mainsaid [e]
[æ]в затворена сричкаthat, lamp
[a:]пред r+съгласна s+съгласнаpark, garden, fast, taskmass [æ]
[εə]пред r+гласнаvarious, careare [a:]
[כּ]после w,qu в затворена сричка was
[כּ:]после w,qu в затворена сричка пред r war, quarter
пред l+съгласнаcall, wall, also, fall, ball
в буквосъчетанията с uautumn
пред wlaw, saw
E,e[i:]в отворена сричкаbe, Pete
в буквосъчетанията ee, easteel, streel, see, sea, mean
[e:]в отворена сричкаbelt, setEnglish [i]
в буквосъчетанията ea+dalready, head, bread
[ə:]в буквосъчетанията er, ear+съгласнаheard, term, her
[iə]в буквосъчетанията ee+r, ea+rhear, appear
[ju]пред wknew, newspaper, few
[u:]пред w с предшестващо rgrew, drew
I, i[ai]в отворена сричкаfive, pinegive, live [i]
пред ld, nd, ghkind, mild, light
[i]в затворена сричкаdid
[i:]в буквосъчетанието ie с
последваща съгласна
fieldfriend [e]
[ə]пред r или r+съгласнаsir, first
['aiə]пред r+гласнаfire, tired
O, o[ou]в отворена сричкаnote, godone, come [٨]
пред буквосъчетанието ldold, cold
в буквосъчетанията oa, owroad, low
[ə]в буквосъчетанията or след wword, world
[כּ]в затворена сричкаstop, not
[כּ:]пред rport, short
[u:]в буквосъчетанието oofood, toobook, look [u]
[au]в буквосъчетанията ou, owcompound, town, down
[כּi]в буквосъчетанията oi, oyoil, enjoy
['auə]в буквосъчетанията ow пред erpower
[uə]в буквосъчетанията oo+rpoordoor, floor [כּ:]
U, u[ju:]в отворена сричкаtube, produce, music
[٨]в затворена сричкаcut, cup, busput, push, pull, full [u]
[u:]в отворена сричка след l, r, jlunar, rule, June
[ə:]пред r+съгласнаburn, turn
[juə]пред r+гласнаpure, cure
Y, y[ai]в отворена сричкаtype, try
[i]в затворена сричка и в
края на многосложни думи
symbol, family
[j]в началото на дума и пред гласнаyet, year, beyond
Това са някои от основните случаи, които намират приложение при четене на някои от английските гласни букви, но не изчерпват всички случаи.

----------------

2 коментара:

 1. Здравейте!
  Имам въпрос относно четенето на ОО:
  Има ли някакво правило за doube O?
  Door (oo)
  Book (u)
  Blood (^)?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Варианти за четене на английския диграф "oo".

   Вариант 1:
   oo = [ u: ]
   Това е основния случай, за сричка, която не е затворена с буквата "k" :
   too [tu:] твърде, също
   zoo [zu:] зоопарк
   cool [ku:l] прохладен
   pool [pu:l] басейн
   room [ru:m] стая
   moon [mu:n] луна
   soon [su:n] скоро
   spoon [spu:n] лъжица
   food [fu:d] храна
   school [sku:l] училище

   Изключения:
   blood [blʌd] кръв
   boor [buə] грубиян
   door [dL] врата
   good [gud] добър
   flood [flʌd] наводнение
   floor [flo:] под
   foot [fut] стъпало
   poor [puə] беден
   wood [wud] дървесина
   wool [wul] вълна

   Вариант 2:
   oo = [ u ]
   В този случай сричката е затворена с буквата "k" :
   look [luk] гледам, поглед
   book [buk] книга
   took [tuk] взел (минало време на "вземам")
   hook [huk] кука, сърп
   nook [nuk] кът
   brook [bruk] търпя
   cook [kuk] готвач
   rook [ruk] врана

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: