Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Причастие в ролята на наречие (Participle as an Adverb).

Роля на причастието като наречие.

Вече уточнихме, че английското причастие (Participle in English) може да играе ролята на глагол и на прилагателно. Но то също може да се използва и като наречие (Adverb)В ролята си на наречие, причастието в английски език, може да изпълнява функциите на обстоятелствено пояснение в изречението и до известна степен съответства на българското деепричастие (каквото няма в английски език).
  • They passed me talking loudly. - Те минаха край мен, разговаряйки високо.
  • He sat at the table thinking. - Той седеше на масата замислен.

Функция на обстоятелство за причастието в изречението.

В тези случаи, подобно на наречието, причастието може да изпълнява функцията на обстоятелствено пояснение, характеризирайки действието, изразено чрез сказуемото.
  • Reading the text he wrote out new words. - Четейки текста, той си записваше новите думи.
  • She passed the room without looking at me. – Тя премина през стаята, не поглеждайки към мен.
  • He drove a car thinking of coming holidays. – Той караше колата, мислейки за идващите празници.

https://pabota1.blogspot.com/

Това е основната информация по темата за използването на причастие в ролята му на наречие (Participle as an Adverb) в английски език.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: