Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 май 2016

Причастие в ролята на наречие | dLambow

Причастие в ролята на наречие (Participle as an Adverb)

 

Роля на причастието като наречие.

Вече уточнихме, че английското причастие (Participle in English) може да играе ролята на глагол и на прилагателно. Но то също може да се използва и като наречие (Adverb)

В ролята си на наречие, причастието в английски език, може да изпълнява функциите на обстоятелствено пояснение в изречението и до известна степен съответства на българското деепричастие (каквото няма в английски език).
  • They passed me talking loudly. - Те минаха край мен, разговаряйки високо.
  • He sat at the table thinking. - Той седеше на масата замислен.

Причастие в ролята на наречие
Роля на причастието като наречие


Функция на обстоятелство за причастието в изречението.

В тези случаи, подобно на наречието, причастието може да изпълнява функцията на обстоятелствено пояснение, характеризирайки действието, изразено чрез сказуемото.
  • Reading the text he wrote out new words. - Четейки текста, той си записваше новите думи.
  • She passed the room without looking at me. – Тя премина през стаята, не поглеждайки към мен.
  • He drove a car thinking of coming holidays. – Той караше колата, мислейки за идващите празници.
Това е основната информация по темата за използването на причастие в ролята му на наречие (Participle as an Adverb) в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: