Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Причастие в страдателен залог (Passive Participles).

Страдателен залог на причастие (Passive Participles).

Една от формите на причастие (Participle in English) в английски език е тази в страдателен залог, където върху подлога се извършва някакво действие.

Роли на причастието в страдателен залог.

Причастие, което се употребява с страдателен залог, може да изпълнява няколко различни роли в изречението.Роля на определение към съществително.

Причастие в страдателен залог може да се използва в ролята на определение към съществително в състава на причастни изрази, които съответстват на подчинено изречение с глагол в страдателен залог. Тук Participle I се използва за да изрази действие, извършващо се в настоящия момент или в настоящ период от време. Обикновено се превежда като причастие за сегашно време.
  • The house being built in our street is very good. - Къщата, строяща се (която строят) на нашата улица, е много хубава.
  • The question being discussed now. - Въпросът, обсъждащ се (който се обсъжда) сега.

https://investiciite.blogspot.com/

Роля на обстоятелство за време или причина.

  • - being asked - бидейки попитан,
  • - being broken - бидейки счупен,
  • - being written - бидейки написан.
Тази форма е рядко използвана и обикновено се превежда с подчинено изречение.
  • Being invited (=As he was invited) to the conference he left for Sofia. - Бидейки поканен (тъй като беше поканен) на конференцията, той замина за София.
  • Being left alone, they didn’t know what to do. - Бидейки оставени (оставайки) сами, те не знаеха какво да правят.
Това е основната информация по темата за използването в английски език на причастие в страдателен залог (Passive Participles), придружена с подходящи примери за онагледяване.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: