Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 февруари 2011

Фонетични упражнения 018 | dLambow

Упражнения по английска фонетика и правопис (Exercises in English phonetics and spelling)


Фонетично упражнение 018


Exercises in English phonetics and spelling
Фонетично упражнение 018

 • knew - [njuː] - знаех
 • lie - [laɪ] - лъжа
 • level - [ˈlev. ə l] - ниво
 • letter - [ˈlet.ə r] - писмо
 • let - [let] - позволявам
 • less - [les] - по-малко
 • length - [leŋθ] - дължина
 • legal - [ˈliː.ɡ ə l] - закон
 • leg - [leɡ] - крак
 • left - [left] - наляво
 • leave - [liːv] - напускам
 • least - [liːst] - поне
 • learn - [lɜːn] - уча
 • lead - [liːd] - водя
 • lay - [leɪ] - лъжа
 • law - [lɔː] - закон
 • laugh - [lɑːf] - смях
 • late - [leɪt] - късно
 • last - [lɑːst] - последен
 • large - [lɑːdʒ] - голям
 • language - [ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] - език
 • land - [lænd] - земя
 • lake - [leɪk] - лейк
 • lady - [ˈleɪ.di] - дама
 • know - [nəʊ] - зная
 
Изговорете подред всички звуци в следните думи и напишете в транскрибция:
 • book, 
 • food, 
 • few, 
 • yes, 
 • or, 
 • point, 
 • good, 
 • North, 
 • fur, 
 • who, 
 • blue, 
 • you, 
 • thong, 

 • bank, 
 • out, 
 • only, 
 • spoon, 
 • girl, 
 • up, 
 • come

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: