Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 декември 2010

Фонетични упражнения 019 | dLambow

Упражнения по английска фонетика и правопис (Exercises in English phonetics and spelling)


Фонетично упражнение 019


Exercises in English phonetics and spelling
Фонетично упражнение 019

 • life - [laɪf] - живот
 • make - [meɪk] - направете
 • major - [ˈmeɪ.dʒə r] - мажор
 • main - [meɪn] - главен
 • magnet - [ˈmæɡ.nət] - магнит
 • made - [meɪd] - направете
 • machine - [məˈʃiːn] - машина / механизъм
 • lunch - [lʌntʃ] - обяд
 • low - [ləʊ] - ниско
 • love - [lʌv] - любов
 • loud - [laʊd] - силно
 • lot - [lɒt] - много
 • lost - [lɒst] - загубен
 • look - [lʊk] - виж
 • long - [lɒŋ] - дълъг
 • locate - [ləʊˈkeɪt] - място
 • live - [lɪv] - на живо
 • little - [ˈlɪt.əl] - малко
 • listen - [ˈlɪs. ə n] - слушам
 • list - [lɪst] - списък
 • liquid - [ˈlɪk.wɪd] - течност
 • line - [laɪn] - линия
 • like - [laɪk] - като
 • light - [laɪt] - светлина
 • lift - [lɪft] - асансьор/вдигам
 
Изговорете подред всички букви в следните думи и напишете в транскрибция:
 • fir, 
 • yes, 
 • caught, 
 • short, 
 
 • box, 
 • you, 
 • first, 
 • queue, 
 • slow, 

 • fox, 
 • voice, 
 • some, 
 • cup

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: