Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Нива на владеене на английски език.

Владеене на чужд език.

Очевидно е, че когато  човек започва работа в чужбина или за чужда фирма в страната си, той трябва да владее до определена степен съответния чужди език. В тази връзка, нивата на владеене на чужд език са 10, съгласно Common European Framework of Reference, CEFR - Общоевропейските компетенции по владеене на чуждестранен език. Те са разработени в края на двадесети век и е прието да се делят на 6 нива.

Съветът на Европа приема решение през 2001 година да използва CEFR за оценка на езиковите компетенции по всеки език, който се учи като чуждестранен. Съгласно системата на CEFR знанията на учещите чужд език се разделят в три групи, всяка от които се дели на още две подгрупи.
 


Нива на владеене на английски език.

Ето кои са групите:

  • A — Елементарно ниво на владеене (Basic User)
A1 — Ниво на оцеляване (Survival Level)
= Начинаещо ниво - Beginner
= Елементарно ниво - Elementary
A2 — Допрагово ниво (под средно) ниво на владеене (Waystage — Pre-Intermediate)

  • B — Самостоятелно владеене (Independent User)
B1 — Прагово ниво (Threshold — Intermediate)
B2 — Прагово-напреднало ниво (Vantage — Upper-Intermediate)

  • C — Свободно владеене (Proficient User)
C1 — Ниво на професионално владеене (Effective Operational Proficiency — Advanced)
C2 — Ниво на съвършено владеене (Mastery — Proficiency)


Какви умения се оценяват (Skills) на всяко от нивата?

  • - Говорене (Speaking)
                      = Монолог
                      = Диалог
  • - Четене (Reading)
  • - Слушане (Listening)
  • - Писане (Writing)
  • - Граматика (Grammar)
  • - Речников запас (Vocabulary)

Това са основните и общоприети нива за владеене на чужд език, в т.ч. и на английски език. Всяко от основните нива има по две поднива и всяко подниво има конкретни изисквания, за да бъде то покрито със съответните знания и способности... и т.н...
-------------------
http://samou4itel1.blogspot.com/p/easy-english.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: