Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

5.10.2016 г.

Четене на английски гласни букви според различните срички.

Четене на английски гласни букви, според това в каква от четирите вида срички се намират, онагледени в таблица:
Таблица за четене на гласни звуци:
Видове сричкиОтворена и условно отворена сричкаЗатворена сричкаБуква r след гласнаБуква r между гласни
звуци
букви
сложни звуци
на [i] и [u]
кратки звуцидълги звуцисложни звуци
a[ei] hate, taken[æ] hat[α:] hard[εə] care
o[ou] note, no[כּ] not[כּ:] nor[כּ:] или [כּə] more
u[ju:] pupil, tube[٨] cut[ə:] turn[juə] cure
e[i:] Pete, he[e] met[ə:] her[iə] here
i, y[ai] fine, final, my[i] till, gyps[ə:] girl, byrd[aiə] fire, tyre

Прегледайте внимателно горната таблица, в която в много нагледен начин са представени начините за четене на английските гласни букви, според това в какъв вид сричка са употребени.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.