23.04.2015 г.

Тестове по английски език (English Tests).

За какво служат тестовете по английски език?

Очевидната роля на всеки тест по английски език е да Ви помогне да проверите знанията си по езика, като това може сами да направите, като ползвате множество безплатни онлайн тестове. Но ако целта Ви е да получите сертификат за владеене и ползване на английски език, ще се наложи да преминете официални тестове, при по-голямата част от които има заплащане под една или друга форма, за едно или друго (като например да изпратят резултатите Ви директно на посочени от Вас работодатели).

Другият случай, когато често се налага да се премине тест, е когато записвате курс за обучение и чрез тестове се проверява встъпителното Ви ниво. Като правило, такива тестове съдържат няколко десетки въпроса. Резултатите от тях ще определят в каква група за обучение ще попаднете. Най-общо тестовете са разделени за следните нива на владеене на английски език:
 • Elementary level (начално ниво)
 • Pre-Intermediate level (до средно ниво)
 • Intermediate level (средно ниво)
 • Upper-Intermediate level (над средно ниво)
 • Advanced level (напреднали)Тематика на тестовете по английски.

По правило, тематиката на всеки тест по английски език е разбита на конкретни групи въпроси - глаголи, идиоми, изречения, въпроси и т.н. В зависимост от конкретни ситуации, има и специализирани тестове (медицина, наука, филология ...). Има и друга група - тестове за международни изпити. За хора с начални възможности по езика, те могат да се окажат доста сложни, но именно с тях ще се наложи да се справяте, ако целта Ви е да постъпите на обучение в английски или американски университет или си търсите сериозна и добре платена работа в чужбина.

Налични издания по английски език - за българи:


Кратки данни и връзки към най-известните тестове по английски език:


Тестът TOEFL 

(с пълно наименование "Test of English as a Foreign Language") е разработен и предназначен за оценка нивото на познания на хора, за които английски език не е роден език. Изисква се да бъде положен от чуждестранни студенти в много колежи и университети в Америка.

Тестът IELTS 

(с пълно наименование "Test of English as a Foreign Language") е разработен с цел да се проверяват познанията и навиците за ползване на английски език от студенти на средно ниво. Целта е всички кандидати по изпита да преминават еднакви тестове, както по възприемане на английска реч, така и за писмена проверка на знанията и четене на академичен или общ тест.

Тестът TOEIC 

(с пълно наименование "Test of English for International Communication") е предназначен за оценка знанията по бизнес английски език - стандартизиран тест, с чиято помощ се оценяват навиците за четене и слухово възприемане на кандидатите, но е насочен най-вече към бизнеса.

https://investiciite.blogspot.com/

Кембриджският тест ESOL 

(с пълното наименование English for Speakers of Other Languages или съкратено Cambridge ESOL test) е известен в цял свят, като се признава от много англоезични университети и работодатели в много страни. Съставен е от разнообразни под тестове, обхващащи знания и умения както на общ, така и на академичен език, бизнес английски и т.н. за каквото конкретно е необходим.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

16 коментара:

 1. Някои от тестовете за знанията по английска граматика проверяват познанията по основните правила на нивата от начално (Beginner) до средно (Intermediate). Intermediate е ниво на познаване на английски език, съответстващо на завършващите не езиков университет. Ако смятате, че Вашето ниво е по-високо от Intermediate, добре е да преминете този тест, за да се убедите дали не сте забравили някои от нещата по основите на английската граматика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Рени Тон457 юни 2015 г., 6:00

   Обикновено, в края на всеки онлайн тест по английски език за проверка нивото на знания, независимо от неговата насоченост, може да видите на кои въпроси сте отговорили правилно и на кои сте допуснали грешки. В зависимост от теста, той може да съдържа от 40 до 240 въпроси.

   Изтриване
 2. Има различни тестова за попълване. Например, при всеки въпрос трябва да се поставя в изречението пропусната дума или словосъчетание, посочени във вариантите за отговори от теста. Точки в този случай се начисляват само на въпроси, на които е отговорено правилно. За въпросите, на които сте отговорили неправилно, не се начисляват никакви точки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Present Simple Questions - Do or Does" - този тест е за установяване на начално ниво по построяване на общи въпроси в сегашно време.

   Изтриване
  2. Тест по темата "Словоред" (Word Order) - в английските разказни и въпросителни изречения.

   Изтриване
  3. Секцията степени на сравнение "Degrees of Comparison" тества уменията за правилно подбиране и използване степените за сравнение на прилагателни и наречия в съответствие със ситуацията на общуване.

   Изтриване
 3. Веска Станева28 август 2015 г., 3:28

  За всеки от най-разпространените тестове за знание на граматиката и лексиката на английски език има разработени огромен брой компютърни и онлайн версии, които съдържат няколко пъти повече въпроси от обикновено. При всяко преминаване на теста, въпросите са появяват на случаен принцип в разбъркан ред. Така че Вие може да преминавате един и същ тест по няколко пъти, като всеки път отговаряте на нови въпроси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Prepositions of Time and Place" - този граматически тест е за проверка знанието на предлозите, изразяващи времеви и пространствени отношения.

   Изтриване
  2. "Articles" - това е частичен тест за знанието и правилната употреба на членове (членуване) в английски език.

   Изтриване
  3. "Passive Voice" е тест за знанието и употребата на страдателен залог в англисйки език.

   Изтриване
  4. Таня Миленова31 октомври 2015 г., 5:29

   Тестът "Modal Verbs" е насочен към тестиране навиците за правилно използване на модабно глаголи, които са характерна особеност в този език.

   Изтриване
  5. Ако Ви се налага да преминавате тестове и се готвите за тях, препоръчително е като минимум поне един тест дневно за изпълнявате. Има многобройни такива за тренировка. Например, The Gerund - тест за правилно използване на герундий в ежедневната реч.

   Изтриване
 4. Изпитът по граматика на "Present Tenses" съществува в много от тестовете за проверка уменията по използване на сегашните времена в английски език.

  ОтговорИзтриване
 5. Има тест по Past Tenses (Минали времена) - за проверка знанията на миналите времена в английски език. Такъв тест има специално и за Future Tenses - за оценка на знанията за бъдещите времена. Отделно се тества Sequence of Tenses - умението да се съгласуват времената, особено в косвената реч.

  ОтговорИзтриване
 6. Тик се използва сякаш по-остаряла терминология за нивата по английски.Сега са по европейска езикова рамка А1,А2,В1,В2 и т.н.

  ОтговорИзтриване
 7. Сигурни ли сте, какво е IELTS?? Нещо копи-пейст от TOEFL.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: