Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

14.03.2015 г.

Гласни диграфи (Vowel digraphs in English).

Гласни диграфи (Digraphed Vowels)

Гласните диграфи в английски език (Digraphed Vowels) двубуквени съчетания, но се четат комплексно, а буква по буква по съставните им. Освен това и двете букви от диграфа трябва да влизат в състава на една сричка (ако едната гласна е в състава на едната сричка, а другата гласна е част от друга сричка, то това не е диграф, а отделни и самостоятелни гласни).

Основни гласни диграфи (Vowel digraphs)

Изписване
на диграфите
Произношение
в 
транскрипция
Примери
ai / ay [ eɪ ] gait, bait, hay, day
au / aw [ ɔː ] bauble, taunt, draw
ea [ i: ] meat, deal
[ e ] bread, steady
ee [ i: ] feed, reel
ei [ eɪ ] feint, vein
[ i: ] (след "c") ceiling, receive
eu / ew [ ju:] feud, strewn
ie [ i: ] thief, priest
oa [ əʊ ] coat, goal
oi / oy [ ɔɪ ] coin, toy
oo [ u: ] root, food
[ ʊ ] (пред "k") book, look
ou [ aʊ ] loud, noun
[ u: ] soup, ghoul
ow [ aʊ ] cow, howl
[ oʊ ] know, low

Да повторим отново, че съчетанията от гласни букви в английски език не винаги са диграфи (Vowel digraphs - комплексни звуци, съставени от две букви) и критерий за това е дали съчетанието е в една или в две срички.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.