Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Съгласни диграфи (Consonant Digraphs).

Съгласни диграфи.

Към съгласните диграфи принадлежат съчетания от две съгласни букви (не "звуци"), които се четат комплексно и предават един звук (фонема).

Има четири същински диграфи:

 • ch - [ʧ] или [k] или доста рядко [ʃ],
 • ph - [f],
 • sh - [ʃ],
 • th - [ð] или [θ].
Останалите са буквосъчетания, които не се отнасят към диграфите, понеже в тях се чете едната буква (в зависимост от мястото и положението в думата), а другата е няма съгласна. Например:
 • wh [h] или [w],
 • ng [n] или [ng] или [ng],
 • gh ["-"], рядко [g], [f],
 • ck [k],
 • kn [n] и др.


Диграфи в думи с гръцки произход - ch, ph, rh, th.

В някои думи от гръцки произход се срещат диграфите ch, рh, rh, th, които са графични знаци за предаване на съответните гръцки звуци. Всеки от тези диграфи се чете като един звук.
 • сh = [h];
 • рh = [f];
 • rh = [r];
 • th = [t]:

Примери на думи с гръцки произход.

 • nucha – вия,
 • chorda – хорда, струна,
 • phalanx  – фаланга,
 • apophysis – апофиза,
 • thorax  – гръден кош,
 • rhaphe – шев.

Буквосъчетанието sch се чете като [sh]:

 • os ischii [оs i'shii] – седалищна кост,
 • ischiadicus [ishia'dikus] – седалищен мускул.
Може би, това не изчерпва всички случаи на съгласни диграфи (Consonant Digraphs) в английски език, но допълнителни случаи може да се допълват в коментарите по-долу.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: