Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

17.03.2015 г.

Съгласни диграфи (Consonant Digraphs).

Съгласни диграфи.

Към съгласните диграфи принадлежат съчетания от две съгласни букви (не "звуци"), които се четат комплексно и предават един звук (фонема).

Има четири същински диграфи:

 • ch - [ʧ] или [k] или доста рядко [ʃ],
 • ph - [f],
 • sh - [ʃ],
 • th - [ð] или [θ].
Останалите са буквосъчетания, които не се отнасят към диграфите, понеже в тях се чете едната буква (в зависимост от мястото и положението в думата), а другата е няма съгласна. Например:
 • wh [h] или [w],
 • ng [n] или [ng] или [ng],
 • gh ["-"], рядко [g], [f],
 • ck [k],
 • kn [n] и др.

Диграфи в думи с гръцки произход - ch, ph, rh, th.

В някои думи от гръцки произход се срещат диграфите ch, рh, rh, th, които са графични знаци за предаване на съответните гръцки звуци. Всеки от тези диграфи се чете като един звук.
 • сh = [h];
 • рh = [f];
 • rh = [r];
 • th = [t]:

Примери на думи с гръцки произход.

 • nucha – вия,
 • chorda – хорда, струна,
 • phalanx  – фаланга,
 • apophysis – апофиза,
 • thorax  – гръден кош,
 • rhaphe – шев.

Буквосъчетанието sch се чете като [sh]:

 • os ischii [оs i'shii] – седалищна кост,
 • ischiadicus [ishia'dikus] – седалищен мускул.
Може би, това не изчерпва всички случаи на съгласни диграфи (Consonant Digraphs) в английски език, но допълнителни случаи може да се допълват в коментарите по-долу.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.