Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Английски букви (English Letters).

Какво е буква (Letter)?

Понятието "буква" означава графичното изписване с отделен символ на отделен самостоятелен звук от речта на един език, която спада в категорията на графемите, заедно с препинателните знаци и други подобни, свързани с писменото слово на езика. Всички букви влизат в състава на азбуката на съответния език. Буквите имат различни начини на изписване - печатни, ръкописни, подвластни на различни стилове и художествени похвати. Количеството на буквите в различните езици и азбуки е различно.

Някои азбуки (Кирилица, Латиница) обслужват много езици, други (гръцката азбука) обслужват само един език, а има азбуки и езици, които вече не са в употреба. Често зад всяка буква стои отделен звук, но в някои езици с малко букви се изписват много звуци, с помощта на буквосъчетания. Има букви ("ь"), които не означават самостоятелен звук, а се използват само в комбинация с други. "Буква" е това което пишем и четем, а "Звук" е това което чуваме и говорим. Това са две различни понятия. Има основно два вида букви:
 • - гласни,
 • - съгласни.
Чрез буквите се изписват срички, а сричките съставят думи и изречения.


Английски букви (English Letters).

Всички, използвани към момента, английски букви съставят английската азбука, която фактически е латиницата и се състои от 26 знака. Както стана дума вече, английските букви не изобразяват само един звук, тъй като английските звуци са 48 на брой (от 46 до 49 според различни източници). Английските звуци се обозначават с отделна знакова система, наречена Фонетична азбука и освен английски букви, включват и други специфични знаци, които се използват в квадратни скоби[ ... ] за транскрипция - изписване със знаци на точното произнасяне на английската реч (знаете, че в английски език едно се пише, друго се чете и произнася).

Видове английски букви.

Английските букви са най-общо два вида:

- гласни

 • A, 
 • E, 
 • I, 
 • O, 
 • U, 
 • Y.

- съгласни

 • B, 
 • C, 
 • D, 
 • F, 
 • G, 
 • H, 
 • J, 
 • K, 
 • L, 
 • M, 
 • N, 
 • P, 
 • Q, 
 • R, 
 • S, 
 • T, 
 • V, 
 • W, 
 • X, 
 • Y, 
 • Z. 

Особени случаи.

С гласната "Y" могат да се обозначават както съгласен, така и гласни звуци. Със съгласната "W" самостоятелно означава съгласен звук, но също се използва в състава да диграфи (буквосъчетание от две букви), обозначаващи гласни звуци. В Британското произношение (Received Pronunciation) същото се отнася и за съгласната буква "R". Най-често срещаните букви в английски език, като цяло, са "E" и "T". Най-честата дума е "the", а най-рядко използваните букви са "Z" и "Q".

Произнасяне на английските букви.

Всяка от 26-те английски букви в състава на Английската азбука, си има свое самостоятелно азбучно произнасяне, което далеч не винаги съответства на българските букви и произнасяне. Така че, трябва да бъде заучено наизуст - задължително. Ето начините за произнасяне на английските букви, записани с помощна на знаците от фонетичната азбука в квадратни скоби:
 • A a - [ei]
 • B b - [bi:]
 • C c - [si:]
 • D d - [di:]
 • E e - [i:]
 • F f - [ef]
 • G g - [i:]
 • H h - [ei]
 • I i - [ai]
 • J j - [ei]
 • K k - [kei]
 • L l - [el]
 • M m - [em]
 • N n - [ɛn]
 • O o - [əʊ]
 • P p - [pi:]
 • Q q - [kju:]
 • R r - [ɑ:]
 • S s - [es]
 • T t - [ti:]
 • U u - [ju:]
 • V v - [vi:]
 • W w - ['dʌbl ju:]
 • X x - [eks]
 • Y y - [wai]
 • Z z - [zi:, zɛd]
Казаното до тук е достатъчно за да разберем основното за английските букви (English letters), какви видове биват те и как се използват в английски език. Всички останали понятия, които произлизат от тази тема (гласни, съгласни, звуци, диграфи, срички, думи и т.н.) са разгледани в самостоятелни теми на този сайт - вижте архива и съдържанието в дясно.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

7 коментара:

 1. tanita_tanch11:46 сл.об.

  Буквите са графични знаци и символи от писвеността на един език, с чиято помощ се обозначават присъщите говорни звуци в писмен вид. Трябва да се знае и ясно да се разбира, че пълно съответствие между буквите и звуците няма. Буква е това, което пишем и четем. Звук е това което произнасяме и чуваме. В английски език има 26 букви (за които ползват латинската азбука) и около 44 - 46 или 49 звука. Оттук произлиза основното правило на английския език - едно се пише друго се чете и всичко става със запомняне и практика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как се съотнасят буквите и звуците? Буквите се наричат гласни и съгласни, понеже на тях им съответстват гласни или съгласни звуци (иначе те са си просто графични знаци). Възможно е на всички букви в думата да съответства свой звук, но също има ситуация, при която с няколко букви (две - диграфи, или три - триграфи) се обозначава един звук. Това е особено логично и разбираемо в английски език поради простата причина, че англичаните ползват не своя, а латинската азбука, която има 26 букви, с които трябва да обозначават 46 английски звука.

   Изтриване
 2. Propiten_5fgy10:45 пр.об.

  Точното записване на звуците на речта се нарича транскрипция и се обозначава в квадратни скоби [...]. При записите на транскрипциите всеки знак трябва да се обозначава с отделна буква, трябва да се постави знака за ударение. Тогава произношението ще е правилно (разбира се, ако преди тава правилно е заучено произношението на всеки фонетичен звук).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С една буква в английски език е възможно да се обозначават различни звуци, а освен това има и букви, които са неми, т.е. не обозначават никакъв звук, а имат само помощни функции за промяна значението на другите букви. Звуците се обозначават с букви, но изписването и произношението на думите може да не съвпада.

   Изтриване
 3. Дари Петк6:58 пр.об.

  Звуците, които се използват в английската реч, се обозначават писмено с помощта на графични знаци, наричани букви, цифри и препинателни знаци. Но характерното в случая е, че изговарянето или произношението на думите най-често не съответства на написаното с букви. Затова се използват фонетични знаци и правила за транскрипция и така вече се постига пълно съответствие в реалното произношение на думите. Това дава възможност на не-англичаните (българи и други) да изучават английски език без пряката помощ на учител. Нужно е само да изучат транскрипцията и фонетичните знаци, които не са много и са разбираеми и обясними.

  ОтговорИзтриване
 4. Пентино637:10 пр.об.

  Звуците, които се използват в произносимата реч при произнасянето на думите и буквите, които се използват за изписването им, могат да не съвпадат и за английски език това е основен проблем, който доста начинаещи трудно преодоляват, докато не разграничат ясно понятията "звук" и "буква".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Н. Колева1:40 пр.об.

   Повечето английски букви обозначават звуци, някои от тях обозначават два или повече звука в зависимост от мястото им думата или наличието на една или друга буква преди или след тях, вида на сричките. А освен това има и буквосъчетания, които се четат като един слят звук или просто са буквосъчетания. В определени ситуации някои букви стават неми, т.е. непроизносими.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: