Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Морфема (Morpheme).

Какво е морфема?

Ако думата е най-голямата единица в морфологията, то най-малката й единица е морфемата, която няма позиционна самостоятелност, но притежава съществени признаци на езика, доколкото има звукова (външна) и смислова (вътрешна) страна.

Понятие за морфема.

Понятието морфема за първи път е било предложено от известния лингвист и езиковед Бодуен де Куртене, като обобщено обозначение компонентите на думата - корените и афиксите. С времето това понятие било подложено на съществени промени в определени лингвистични направления. В по-широкия му смисъл морфема е всеки начин за изразяване на гратически отношения, затова към морфологията са добавени и частите на речта, а същи и словореда в изречението.


Видове морфеми.

Носители на основното лексическо значение се пада на корневите морфеми, докато афиксните морфеми носят допълнително значение. Морфемите са свързани в думите както структурно, така и семантично, поради което си влияят едни на други. Коренните морфеми, като правило, са едносложни, и отговарят в думите за предаване на по-конкретно значение от афиксните морфеми.

Значение на морфемите.

Афиксалните морфеми, които видоизменят думата, се делят на
 • словоизменителни (променят граматичното значение) и 
 • словообразувателни (изменят лексикалното значение).

Словоизменителните афиксални морфеми

не влияят на лексикалното значение на думата и изпълняват изключително граматическа функция. Те имат универсален характер и са приложими за практически всички думи от дадена граматическа категория. Каквито са, например, суфиксите за степени на сравнения.

Словообразувателните афиксални морфеми,

от своя страна, не притежават такава универсалност, независимо, че могат да изглеждат доста често приложими при създаването на нови думи.

http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Самостоятелност на морфемите.

Коренните и афиксните морфеми могат да се различават по степен на самостоятелност и се подразделят на
 • свободни и
 • свързани.

Свободните морфеми

са коренни морфеми, които съвпадат по форма и значение със самостоятелните думи.

Свързаните морфеми

не съвпадат със самостоятелни думи и съществуват само в съчетание с други морфеми.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

5 коментара:

 1. зангов-769:33 пр.об.

  Морфема е минималната езикова единица, която има значение. Всички тези - префикс, суфикс, окончание - са морфеми. Но отделните букви или някои буквосъчетания не са морфеми, освен ако не представляват съюз или предлог (и, а, с, в...). Още трябва да се знае, че морфемата има значение, но извън думата не може да се използва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Морфемата се съчетава само с морфеми - тя не е самостоятелна синтактична единица. Влиза в изреченията само като част от дума. Т.е. тя е морфологично неделима и семантично несамостоятелна. Тя е номинативно неактивна единица - не може да служи като средство за назоване на предмети от обективната действителност, не може да изпълнява номинативна функция.

   Изтриване
 2. Баракуда9:43 пр.об.

  Морфология, като понятие, идва от гръцките понятия:
  morphe - форма,
  logos - учение,
  или това е раздел от граматиката, който изучава структурата на думата, нейните компоненти (съставни части) и техните функции, правила за построяване и измененията на думите в рамките на изречението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-важните понятия в морфологията, освен "морфема", са още корен (на думата), афикс (суфикси и префикси), флексия, фонема и др. Корен е основната част на думата, без приставките (префиксите) и суфиксите.

   Изтриване
  2. Офелия-19:33 пр.об.

   Афикс (лат. affixus - прикрепен) - това е част от думата, имаща граматично значение и внасяща промяна в значението на корена. С помощта на афиксите могат да се образуват нови думи. В зависимост от това, какво положение заема афикса по отношение на корена, той може да бъде
   - префикс (приставка) - поставяни преди корена,
   - суфикси - поставяни след корена,
   - инфикси - поставяни вътре в корена и
   - окончания на думите.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: