Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 февруари 2015

Дума заместител - "You" | dLambow

Дума заместител - "You" (Word substitution - "You" as an indefinite pronoun)

 

Местоимение “you” като дума заместител

Английското местоимение “you” може да се използва като дума заместител за обозначаване на неопределено лице, като може да обозначава не само човек, към който се обръща говорещия, но също и за всеки друг.

Дума заместител - "You"
Местоимение “you” като дума заместителВ този случай “you” е синоним на “one” - неопределено местоимение, което също се използва често като дума заместител в английски език.
 • You can’t enter this building without entering the code number. – Никой не може да влиза в тази сграда, без да въведе кодов номер.
 • You have to be a fool to believe that! – Трябва да си глупак, за да вярваш на това.

Равнопоставеност на местоименията “you” и “one”.

Смисълът на тези изречения не се променя, ако вместо местоимението “you” поставим “one”.
 • One can’t enter this building without the code number.
 • One has to be a fool to believe that!
Вероятно могат да се посочат още поучителни примери за употребата на местоимението “you” като дума заместител за неопределено лице в английски език.

----------------

2 коментара:

 1. Местоименията "you" и "they" понякога се използват за обозначаване на неопределено лице. В тези случаи, те са по-скоро неопределени местоимения, отколкото лични.

  ОтговорИзтриване
 2. Мирена Димитрова6:22 пр.об., март 31, 2016

  Местоимението "you" се използва за обозначаване на неопределено лице, т.е. може да обозначава не само човек, към който се обръща говорещия, но също и всякакво друго нещо. В този случай "you" е синоним на местоимението "one".
  - She picked the machine with an ease and put it away, and you have to bevery strong to do that. – Тя повдигна машината с лекота и я остави настрана, а за това трябва да си много силен за да го направиш.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: