Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Апостроф в английски език (English Apostrophe).

Апострофа е различен от кавичките.

Апострофа (идва от гръцки - apóstrophos) е пунктуационен знак (Punctuation mark), а понякога се явява и като знак по произнасянето (Diacritic mark). Апострофа, като знак, е различен от кавичките или от знака «прим», използван в математиката, макар че може да прилича на тях.
 '
В английски език той обслужва две основни цели:

1) Пропускането (липсата) на една или повече букви в думата.

а) в съкращения от две или няколко думи:

 • - g’by (good by),  
 • - i’s (it is),
 • - so’s (so as),
 • - can't (can not),
 • - don’t (do not),
 • - I’m (I am),
 • - wouldn’t (would not),
 • - doesn't (does not).
 • - You're right.
 • - He's a great teacher.

б) в съкращения от една дума:

 • - ’em (them),
 • - s’pose (suppose),
 • - t’day (today),
 • - ’cause (because),
 • - doin’ (doing) и т.п.

в) може да се среща и в други съкращения:

 • - вместо първите две цифри на годината - the winter of ’95 (1995) — зимата на ’95 година, но не и the ’90’s (правилното е - the '90s или the mid-'90s).

2) За образуване на притежателен падеж 

(Possessitive Case) на съществителните и местоимения. Образува се като в единствено число се добавя –’s, а в множествено число и в единствено число, когато думата завършва на –s, се добавя само апостроф (’).
 • the student’s dictionary — студентския речник,
 • the students’ dictionaries — студентските речници.
 • the woman's bag
 • the cat's whiskers
 • the child's hat
 • the boy's ball
 • the actress's role
 • two boys' balls
 • two women's bags
 • two actresses' roles
 • two children's hats


Особени случаи на използване.

Използването на апостроф за обозначаване на множествено число е много ограничено и често не се одобрява като правилно. Например, не се използва апостроф при множествено число на име: The Ivanovs have two cats and a dog.

Апостроф в английски език (English Apostrophe) не се използва с притежателни местоимения - his, hers, its, theirs, ours, yours, whose, тъй като те вече обозначават притежание: This notebook is hers, not yours.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

19 коментара:

 1. Понятието апостроф идва от гръцки език със значението на "обърнат назад". Това е орфографичен знак във вид на надредова запетайка (’), която се използва в буквеното писмо на различни езици, в т.ч. и на английски език, с различно значение, обяснено по-горе в основната тема.

  ОтговорИзтриване
 2. Тази малка запетайка, понякога се превръща в голям проблем за изучаващите английски език - често бъркат от коя страна на думата да се постави, как се използва и какво означава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лиса Денк0va11:02 сл.об.

   Апостроф ' се поставя пред -S, когато нещо принадлежи на някого или на нещо и този притежател е посочен в единствено число.
   the accountant‘s books - книгите на счетоводителя
   the company‘s marketing strategy — маркетинговата стратегия на фирмата
   В този случай няма значение колко вещи притежава собственика (като например - много книги, но една стратегия). Важно е само притежателя на предметите да е посочен в единствено число - счетоводителя, фирмата.

   Изтриване
  2. Едно от приложенията на апострофа е да се използва при изразяване на притежателен падеж на съществителни и на неопределени местоимения:
   This is Maria's bag. - Това е чантата на Мария.
   To make up one's mind is not easy sometimes. - Понякога не е лесно човек да се реши на нещо (да се продуби за нещо, да отвори ума си за нещо).

   Изтриване
  3. Понякога, чрез окончание на съчетание от апостроф и "s" "-‘s" може да се указва определено място:
   dentist’s (стоматологичен кабинет),
   grocer’s (бакалия),
   grandma’s (старчески дом - за възрастни жени).

   Изтриване
 3. Как да използваме апостроф (apostrophe) в английски съкращения:
  isn't,
  didn't, и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мами-233:56 пр.об.

   Апостроф се използва за отбелязване на пропуснати букви и цифри:
   - I'm
   - he's
   - '87
   - don't

   Изтриване
  2. Н. Колева3:18 пр.об.

   Често се използва апостроф за обозначаване на множествено число на буквите, числа или абревиатури:
   - In the 1980's
   - VIP's
   - I can't distinguish his L's.

   Изтриване
  3. Чрез апостроф могат да се обозначават както съкратената форма на някои думи и изрази (don’t, didn’t и т. д.) така и родителен падеж на съществителните в английски език.

   Изтриване
 4. Apostrophe – Апостроф се използва при всички случаи на притежателен падеж:
  mother's hat
  students' books
  При образуване на притежателен падеж от собствени имена, завършващи на буквата "-s", може да се използват два варианта:
  King Charles's crown
  King Charles' crown

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Веска Станева3:16 пр.об.

   Родителен падеж на английските съществителни в единствено число се образува с помощта на окончание с апостроф "-‘s". Примери:
   Ivan’s room,
   dog’s toy.

   Изтриване
  2. Формата на родителен падеж, множествено число се образува с помощта на един знак за апостроф (‘), ако тази форма е образувана по общото правило (добавяне на окончание "-s"):
   - pupils’ uniform,
   - doctors’ salary
   или с окончание "-‘s", ако тя е образувана не по общото правило:
   - children’s rhyme,
   - women’s clothes.

   Изтриване
  3. Огнянов-75:59 пр.об.

   Формата за родителен падеж на някои думи от гръцки произход или исторически имена, могат да се пишат само с апостроф:
   Dickens’ books,
   Xerxes’ army.

   Изтриване
  4. Този знак понякога може да се отнася към цяло словосъчетание, като например в:
   Henry and Lena’s son is really cute. Тук се отнася за целия израз "Henry and Lena’s".

   Изтриване
  5. Kandi_Stela76:22 пр.об.

   Добре е винаги да се използва този препинателен знак, когато се говори за времеви периоди, като:
   “one month‘s holiday” - ваканция от един месец,
   “four hours‘ delay” — четири часа закъснение.
   Това може по-лесно да се запомни, като си мислите, че "ваканцията" принадлежи на месеца, а за "закъснението", че принадлежи на 4-те часа.

   Изтриване
  6. Прилага се и в следните случаи:
   “the text must go to the printer‘s” - текста трябва да отива за принтера ( печатане)
   “rates are lower than other companies‘” — тарифите са по-ниски от другите фирми

   Изтриване
 5. Апостроф се поставя след "S", когато притежателите на нещо стават много.
  the employers‘ association — асоциация на работодателите.

  ОтговорИзтриване
 6. шаферк-93:06 пр.об.

  В английски език има такива съществителни, чийто множествено число се образува по нетипичен начин. При тях се поставя апостроф се поставя на същото място, както и при единствено число, тъй като подобни думи не завършват на “s”. Например:
  women‘s magazine (списание за жени),
  children‘s toys (играчки за деца).

  ОтговорИзтриване
 7. Апостроф поставяме също и между две "S" след съществителни в единствено число, завършващи на "s".

  Има два варианта:
  - James’s wife
  - James’ wife
  и двата варианта са граматично правилни, но като че ли първият вариант е по-верен, тъй като “James” е в единствено число. Докато втория вариант е по-прост и лесен и се използва по-често.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: