Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Лексика на английски език (English Lexis).

Английска лексика (English Lexis)

Лексиката (English Lexis) е един от основните елементи на английски език и е част от лингвистиката (linguistics). Тя се занимава с пълния речников материал на езика - запас от думи и фрази, включително и всички форми, които имат лексикално значение или граматически смисъл или т.н. lexicon. Лексиката е част от лингвистиката (linguistics), и като дума произлиза от гръцкото λέξις - lexis - "дума".

Системност на езика.

По пътя на лексиката се създава системността на английския речник - структурните видове думи, семантическата и стилистическата дефиренциация на лексиката. Това са също и пътищата за попълване и развитие на речниковия състав, свободните словосъчетания и фразеологичните единици на езика.
 

Английски думи.

Думата е сложна структурно - семантична единица и има цял ред признаци, по които речника може да бъде разделен на групи и подгрупи свързани помежду си или противопоставени едни на други речникови единици. Някои от тези признаци са:
 • структурен, 
 • стилистически, 
 • сходство по значение, 
 • сходство по форма, 
 • етимология и др.  

Видове думи.

В съвременния английски език, по структура могат да се различат следните видове думи:
 • - прости (red, leg, ask) и сложни (dark-haired, week-ender, horse-driven, air-sick, home-made),
 • - непроизводни / корени (red, leg, ask) и производни (helpless, disorder, outwit),
 • - пълноосновни (back, room, take) и абревиатурни (doc, prof, ref , USA, UNESCO).

Съчетания между думи.

А също и различни съчетания между тях - прости непроизводни, прости производни, сложни производни, сложни абревиатури и т.н. Добре е да се прави разлика между
 • сложните думи (съставени от различни морфеми) и  
 • сложните словосъчетания (съставени от различни думи).

Структурни единици.

Основните структурни единици на английски език са
 • думите, 
 • словосъчетанията и 
 • морфемите. 
Но освен тях, можем да отделим и т.н. неутрални образувания. Те са структурни единици в английската лексика (English Lexis), които нямат ясно подчертана основа или дума и поради което могат да се тълкуват и като сложни думи и като словосъчетания (space vehicle, pain killer, sleeping pills, sewing machine, sound recording).
---
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

20 коментара:

 1. English lexis - Английската лексика е категория от лингвистиката, наука за езика, изучаваща думите и тяхното значение. Лексиката обхваща най-изменчивата част от английския език - речниковия (лексическия) запас. Думите се намират в постоянно динамично състояние и постепенно попълват езика, остаряват и излизат от употреба, изменят се. Върху лексиката оказват влияние различни сфери на човешката дейност култура, традиции, наука, технологии и др. В днешно време, най-голямо влияние върху лексическия запас оказват информационните технологии.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Огнянов-76:59 пр.об.

   Ономасиологията е раздел от лексиката, който изучава речниковия състав на езика, неговите номинативни средства, типовете словесни единици, начините за номинация.

   Изтриване
  2. Семасиология е раздел от лексиката, който изучава значението на речниковите единици на езика, видовете лексикални значения, семантическата структура на лексемата.

   Изтриване
  3. Огнянов-75:21 пр.об.

   Фразеологията е част от лексиката, която се занимава с изучаване на фразеологичните единици, т.е. на фразите, съставени от няколко думи, но нямащи статут на пълно и завършено изречение.

   Изтриване
  4. Ономастиката е раздел от лексиката, който се занимава с науката за собствените имена. В нея могат да се обособят следните по-големи подраздели:
   - антропонимика - изучава собствените имена
   - топонимика - изучава географските обекти.

   Изтриване
  5. Таня Миленова1:50 пр.об.

   Етимология е част от лексиката, която изучава произхода на отделните думи.

   Изтриване
  6. Цеко-Ц2:18 пр.об.

   Лексикография е науката, раздел от лексиката, която се занимава с въпросите по съставяне и изучаване на речници.

   Изтриване
 2. Панани10:54 сл.об.

  Колко думи трябва да се знаят в английски език? Това е доста разпространен въпрос сред начинаещите, който зависи от целите, които си поставяте. За начало, за обща култура - около 700 - 1000 думи. След това още по около 500 думи в областта, в която се специализирате и Ви се налага да ползвате.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Колко думи е нужно да се знаят от английската лексика? Това, очевидно, е доста разпространен въпрос, но отговора зависи от Вашата цел - писмено или устно общуване, специализация в определена област със своя си лексика, използвани диалекти и др. Иначе в английски език има около 100000 семейства думи, но едва ли има човек който да ги знае и използва активно всичките. Носителите на езика знаят от 10000 (необразованите) до 20000 (образованите).

   Изтриване
  2. Досьо-25:47 пр.об.

   Според професор Пол Нейшен (Paul Nation), за да получаваме удоволствие от четене на книга на английски език, трябва да знаем добре поне 8000 - 9000 семейства думи. А при изследвания на наследствени носители на езика, се установява, че човек с речников запас от 2500 пасивни семейства думи и 2000 активни семейства думи, може да води свободно общуване.

   Изтриване
  3. Има една добра новина за учещите английски език - ако Вашата цел е да се научите на бегло общуване, не е необходимо да изучавате и запомняте 10000 думи. За начало напълно достатъчно е да се справяте добре и само с 2000.

   Изтриване
  4. Има разлика между пасивна и активна речникова лексика. Пасивният речник се използва при четене и при възприемане слухово на речта, когато Вие възприемате информация. Активната лексика се използва в устната и писмената реч, когато Вие съобщавате информация. При четене имате време да помислите. Но ако искате да общувате, нямате време за обмисляне, защото по определение, общуването трябва да е леко и плавно, без задръжки.

   Изтриване
  5. Когато изучавате английската лексика (думи, фрази и изрази), Ваша цел трябва да стане увеличаването на дълбочината на речниковия запас, а не неговата широчина. Много хора изучават английски език и знаят по 6-8000 думи, но не могат да произнесат нито едно изречение. Но има и хора, които знаят една 1-3000 думи и с тяхна помощ могат свободно да общуват.

   Изтриване
 3. Панани7:02 пр.об.

  Много хора не знаят какво е "наследствен носител на езика" - (heritage language learner). Ако човек идва от Мексико в САЩ на възраст 5 години, той знае някакъв базов испански и го говори свободно за своите 5 години, но след време английския ще стане доминиращ. Този човек не знае много испански думи и трябва да го учи, за да го съхрани. Но все пак, 5 години е говорил на испански и се различава от хората, за които испанския език е нов и чужд език. Та това е наследствен носител на езика.

  ОтговорИзтриване
 4. Семейство думи.
  Когато започвате да учите английска лексика (думи, фрази, изрази...), е добре да разберете разликата между всяка отделна дума в едно семейство думи. Постъпвайки по този начин, ученето Ви ще е най-ефективно, и ще разбирате как може да ги използвате тези ново заучени думи и изрази. Семейството думи представлява група от думи, които имат обща основа. Например, думите:
  - active - действен - прилагателно,
  - actively - действено - наречие,
  - activities - дейности - съществително в множествено число,
  - activity - дейност - съществително в единствено число,
  всички тези принадлежат към едно семейство, но могат да изпълняват различни роли в състава на английското изречение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пасивното познаване на 10000 думи няма да Ви помогне в разговорната реч. По-добре се съсредоточете в по-задълбоченото изучаване на 2000 думи, от тези, които намират най-активно приложение и така усилията Ви ще са по-ефективни и ще Ви донесат резултат - възможността реално да общувате на английски.

   Изтриване
  2. Канди7:57 пр.об.

   Да се учи лексика ( чужди думи) като се запомня тяхното определение на родния език, не е ефективен начин за езиково обучение. Четенето е най-добрия начин да се увеличи речниковия запас от думи. Най-добре е да се учат думи, като се отчита тяхното значение в изречение. Думата може да се нари в речник, но се учи в изречения, а не сама по себе си.

   Изтриване
 5. Анонимен9:15 пр.об.

  Без добра основа на обучение,нито един от компонентите не може да се реализира-особено по-нататъшно самообразование и запълване на знанията.Затова-основата в чуждоезиковото обучение трябва да подготви по-нататък развитието на езика.

  ОтговорИзтриване
 6. Анонимен9:51 пр.об.

  Темата за началното обучение и създаване на основа- несериозен въпрос ли е? Особено в лексикона!!!!

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: