22.08.2014 г.

Съчетания от съгласни букви в английски език.

Четенето на различни съчетания и комбинации от съгласни букви и звуци има своите специфики в английски език.

Ето кои са те:

 • ck [k] — back, luck, stock, click, pick, brick, hock, pack
 • sh [∫] — shack, shaft, shall, sham, shame, shape, share, shark, sharp, sheep, shell, shiny
 • ch [t∫] — charm, chedp, check, cheat, cheek, cheese, chef, chest, chew, chic, chief, choice
 • tch [t∫] — catch

Вижте и това: Дрехи за бременни жени и момичета.
http://moda39.blogspot.bg/2014/09/drehi-za-bremenni-jeni-i-momicheta.html Напоследък има страхотно изобилие от дрехи за бременни момичета и жени, затова можете да приложите стилът си при изборът им. Много от жените имат погрешни възгледи, че могат да прекарат бременността си в старите си дрехи или като си купуват тоалети с - вижте тук ...


 • kn [n] — knack, knag, knave, knee, kneel, know, knew, knife, knock
 • ph [f] — photo, phone, phrase, physic
 • qu [kw] — quack, qualify, quality, qoantity, quarter, queen, query, quest, questtion
 • th [ð] — the, that, their, then, there, these, they, than, though
 • th [θ] — thick, thews, theft, thaw, thank, thief, thigh, thin, thing, think
 • ng [η] — long, thong, thing, wring, bring, lanhuage, rung
 • nk [ηk] — think, wrinkle, brink, drink, drunk, lank, rankel, rank, ring
 • wh + o = [h] — who, whole, whore
 • wh + други гласни = [w] — what, why, white, whip
 • wr - в началото на думата, пред гласна — write, wrist, writ, wring, wrap, wrong

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: