Translate

---------------------------------------------------------------------------------

24 юли 2014

Съгласните звуци | dLambow

Английски съгласни звуци

 

Трудни ли са съгласните звуци в английски език (Consonant sounds in English)

В английски език съгласните звуци (Consonant sounds in English) се произнасят по-силно и енергично. В края на думите те звучат ясно и по-отчетливо.  Съгласните са звуци, които се образуват с прекъсване или изменение потока на въздуха с помощта на езика, устните, зъбите. По своето звучене те се делят на звучни (voiced consonants) и беззвучни (voiceless consonants).

Част от съгласните звуци образуват двойки "звучна - беззвучна". 

 

Звучни съгласни (Voiced consonants)

 • [b]
 • [d]
 • [ʒ]
 • [dʒ]
 • [g]
 • [v]
 • [ð]
 • [z]

Беззвучни съгласни (Voiceless consonants)

 • [p]
 • [t]
 • [ʃ]
 • [tʃ]
 • [k]
 • [f]
 • [θ]
 • [s] 
 

Сонарни съгласни (sonorant consonants)

Други съгласни не образуват такива двойки, а се наричат сонарни съгласни (sonorant consonants).


Consonant sounds in English
Английски съгласни звуци

Звучни съгласни (voiced consonants):

 • [b] - boy [bɔɪ],
 • [d] - did [dɪd] при произнасяне на звука [d] езика е разположен като при произнасянето на българската буква ц,
 • [ʒ] - vision ['vɪʒən] меко ж,
 • [dʒ] - jam [dʒæm] слято меко дж,
 • [g] - game ['ɡeɪm],
 • [v] - vain [veɪn],
 • [ð] - the [ðə] , звучен звук, който се произнася между края на езика и горните зъби (прилепете края на езика към зъбите и произнесете звука з),
 • [z] - zero ['zɪərəu].

Беззвучни съгласни(voiceless consonants):

 • [p] - pump [pʌmp],
 • [t] - tongue [tʌŋ] при произношение на звука [t] езика е разположен като при произнасянето на българската буква ц,
 • [ʃ] - show [ʃəu] меко ш,
 • [tʃ] - chain [tʃeɪn],
 • [k] - cut [kʌt],
 • [f] - fall [fɔ:l],
 • [θ] - thought [θɔ:t] глух звук, който се произнася между края на езика и горните звуци (прилепете края на езика към зъбите и произнесете звука с),
 • [s] - sorry ['sɔrɪ].

Сонарни съгласни (sonorant consonants):

Това са съгласни, при образуването на които гласа преобладава над шума. Към този вид съгласни се отнасят апроксимантите, носовите съгласни, едноударните и трептящите. Сонарните съгласни са близки по звучене към звучните съгласни и не образуват беззвучна двойка.
 • [m] - come [kʌm],
 • [n] - now [nau],
 • [l] - leg [leɡ],
 • [ŋ] - tongue [tʌŋ] singer ['sɪŋər], задно н, произнасяно не с върха на езика, а с неговата задна част,
 • [h] - here [hɪər] просто издишване,
 • [ɹ], [r] - red [red] не вибриращо, слабо р,
 • [w] - wet [wet],
 • [j] - yes [jes].

Ето още примери и указания за произнасяне на английските съгласни:

 • 1) [p] - pen [pen], pick [pik], please [pli:z], беззвучна
 • 2) [b] - big [big], boy [bɔi], book [buk], звучна
 • 3) [t] - tea [ti:], ten [ten], it [it], беззвучна, езикът се опира не в горните зъби, а в горния венец
 • 4) [d] - do [du:], day [dei}, bad [bæd], звучна, езикът се опира не в горните зъби, а в горния венец
 • 5) [k] - cat [kæt], cup [kʌp], black [blæk], беззвучна
 • 6) [g] - go [gɔu], egg [eg], girl [gə:rl], звучна
 • 7) [f] - family [fæmili]. foot [fu:t], four [fɔ:], беззвучна
 • 8) [v] - every [evri], very [veri],  звучна
 • 9) [ s] - son [sʌn], six [siks], sex [seks], беззвучна
 • 10) [z] - his [hiz], zoo [zu:], звучна
 • 11) [l] - look [luk], live [liv], ball [bɔ:l]
 • 12) [m] - my [mai], move [mu:v], man [mæn]
 • 13) [n] - name [neim], next [nekst]
 • 14) [h] - have [hæv], his [hiz], hold [hɔuld], не е гърлено! Чете се като лека издишка, като в “хляб”, “Христо”
 • 15) [r] - red [red], read [ri:d], reach [ri:t∫]. Без трептене на езика. Екика се обръща нагоре и назад, без да допира небцето
 • 16) [θ] - three [θri:], thick [θik]. Този звук е специфичен. Получава се когато с език между зъбите се стараете да произнесете “Т”
 • 17) [ð] - the [ðə], this [ðiz], then [ðen]. Този звук е специфичен. Получава се когато с език между зъбите се стараете да произнесете “Д”.
 • 18) [∫] - чете се като “ш”, she [∫i:], shake [∫eik]
 • 19) [ʒ] - чете се като “ж”, pleasure [pleʒə], television [televiʒ n], measure [“me ʒə]
 • 20) [t∫] - чете се като “ч”, chair [t∫eə], rich [rit∫]
 • 21) [dʒ] - чете се като “дж”, German [dʒə:rmən], large [la:dʒ]
 • 22) [η] - long [lɔη], English [eηgli∫], типичен носов звук между “н” и “г”, но въздушната струя се изпуска през носа, като се наподобява “н” в “Инка”, “Минка”

Препинателни знаци, използвани в транскрипцията на английски звуци:

 • ['] - апостроф - показва, че следващата сричка се намира под ударение;
 • [:] - двоеточие след знака означават, че става дума за дълъг звук

----------------

8 коментара:

 1. Английски съгласни звуци и техните аналози в българския език:.
  [b] [б]
  [d] [д]
  [f] [ф]
  [ʒ] [ж]
  [ʤ] [дж]
  [g] [г]
  [k] [к]
  [h] [х]
  [l] [л]
  [m] [м]
  [n] [н]
  [p] [п]
  [s] [с]
  [t] [т]
  [v] [в]
  [r] [р]
  [j] [й]
  [z] [з]
  [ʧ] [ч]
  [ʃ] [ш]
  [θ] [с] - през зъби
  [ð] [з] - през зъби
  [ŋ] [n] - със задната част на езика
  [w] [в] или кратко у

  ОтговорИзтриване
 2. Съгласните звуци в английски език са звучни и беззвучни, като при това звучните съгласти трябва да се произнасят чисто, звучно и без заглушаване, особено в края на думите.
  Към звучните съгласни се причисляват: b, d, g, v, m, n, N, w, l, r, j, z,
  Беззвучни съгласни: p, t, k, f, s, c, h

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Буквата B b предава звучен съгласен звук, който прилича на българското [б] в думата "балкон". В транскрипцията звука се обозначава със знака [b].

   Изтриване
 3. Експлозивни съгласни.
  Има една категория английски съгласни, които са получили наименованието експлозивни, поради това, че при тяхното изговаряне усните се свеват, а след това бързо са разтварят. Към тези съгласни попадат: [ p, b, t, d, k, g, m, n, ] . При това, съгласните [m, n] попадат към експлозивно - носовите, при произнасянето на които въздуха се издишва през носа.

  ОтговорИзтриване
 4. Едно от основните подразделения на английските съгласни звуци и на:
  - звучни или гласови (voiced) и
  - беззвучни (глухи) или без гласови (voiceless).

  ОтговорИзтриване
 5. В английски език има т.н. силабични (syllabic) съгласни, които са: l, m, n, r.

  ОтговорИзтриване
 6. Буквата "P p" предава глух съгласен звук, приличащ ная нашия звук [п] в думата "паша", но за разлика от българското [п] английския звук [p] се произнася с придихание, напомнящо леко вдишване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Буквата V v предава звучен съгласен звук, приличащ на българското [в], като например в думата "врати", но английския звук се произнася по енергично. В транскрипцията звука се обозначава с фонетичния знак [v].

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: