23.07.2014 г.

Правила за четене на английски звуци.

 
 Правилата за четене в английския език имат своите особености. Значителният недостиг на букви за точното изписване на звуците води до това, че:
  • 1) Една и съща буква може да се чете по няколко различни начина;
  • 2) Две или повече букви се съчетават за да обозначат един звук;
  • 3) Един звук може да се изписва по няколко различни начина

Вижте това: Спортни дрехи - мода и удобство.
http://moda39.blogspot.bg/2014/09/sportni-drehi.html Спортните дрехи на Adidas: символ на олимпийския дух. Фирмата Adidas-Salomon ( немска компания ) АД е назована на името на нейния основател Адолф Даслeр (неговият прякор Ади и първите три букви от неговото фамилно име). Oснована e в град Херцогенаурах и - вижте тук ...

Звуковото изписване (звуковата транскрипция) се използва предимно в речниците, за да покаже точния начин за изговаряне на думата. Прави се с фонетичните знаци и се поставя в квадратни скоби [neim], [haus], [vois], [soufa].

В английски правилата за четене са многобройни. Даже идеално да ги заучите, това надали ще Ви помогне да четете правилно. Затова при новите думи трябва да се заучава както тяхното изписване, така и тяхното изговаряне.
Това води до основното правило: Английските думи се заучават като:
  • 1) Многократно се изписват по правилата за правопис;
  • 2) Едновременно с писането, се изговарят според правилата за четене.
“ЕДНОВРЕМЕННО” е ключовата дума в това правило.

1 коментар:

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: